Postup : 2021/2511(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000004/2021

Predkladané texty :

O-000004/2021 (B9-0003/2021)

Rozpravy :

PV 11/02/2021 - 3
PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 3
CRE 11/02/2021 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 45kWORD 10k
28. januára 2021
O-000004/2021
Otázka na ústne zodpovedanie  O-000004/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Cristian-Silviu Buşoi
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Bezpečnosť jadrovej elektrárne v Ostrovci (Bielorusko)

Jadrová elektráreň v Ostrovci, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti 50 km od litovského Vilniusu a v tesnej blízkosti ďalších krajín EÚ ako Poľsko, Lotyšsko a Estónsko, začala vyrábať elektrickú energiu 3. novembra 2020, a to aj napriek viacerým pretrvávajúcim bezpečnostným obavám a bez komplexného vykonania odporúčaní partnerského preskúmania EÚ z roku 2018 a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

V súčasnosti sa vykonáva ďalšie partnerské preskúmanie a Skupina európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) dokončí svoje zistenia a uverejní ich v nadchádzajúcich mesiacoch, pričom predbežnú správu by mala skupina ENSREG vydať a zaslať ju Bielorusku ešte pred uvedením elektrárne do komerčnej prevádzky, ktoré bieloruské orgány plánujú na marec 2021.

Vzhľadom na blížiaci sa začiatok komerčnej prevádzky jadrovej elektrárne, ktorá nespĺňa najvyššie medzinárodné normy v oblasti životného prostredia a jadrovej bezpečnosti, je Komisia vyzvaná, aby odpovedala na tieto otázky:

1. Aké sú predbežné zistenia prebiehajúceho partnerského preskúmania vykonávaného skupinou ENSREG, pokiaľ ide o zavedenie bezpečnostných odporúčaní uvedených v partnerskom preskúmaní EÚ bieloruskými orgánmi?

2. Aké opatrenia plánuje Komisia prijať s cieľom presvedčiť bieloruské orgány, aby pozastavili uvedenie elektrárne do komerčnej prevádzky, kým sa nezavedú všetky odporúčania uvedené v partnerskom preskúmaní EÚ a nevykonajú sa všetky potrebné bezpečnostné zlepšenia?

3. Aké opatrenia plánuje Komisia navrhnúť vzhľadom na závery Európskej rady z 10. – 11. decembra 2020, aby sa zabránilo komerčnému dovozu elektrickej energie z jadrových zariadení tretích krajín, ktoré nespĺňajú úrovne bezpečnosti uznávané Európskou úniou, vrátane jadrovej elektrárne v Ostrovci?

Predložené: 28/01/2021

Termín na zodpovedanie: 29/04/2021

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 2. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia