Parlamentná otázka - O-000004/2021Parlamentná otázka
O-000004/2021

Bezpečnosť jadrovej elektrárne v Ostrovci (Bielorusko)

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000004/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Cristian-Silviu Buşoi
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Postup : 2021/2511(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000004/2021
Predkladané texty :
O-000004/2021 (B9-0003/2021)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Jadrová elektráreň v Ostrovci, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti 50 km od litovského Vilniusu a v tesnej blízkosti ďalších krajín EÚ ako Poľsko, Lotyšsko a Estónsko, začala vyrábať elektrickú energiu 3. novembra 2020, a to aj napriek viacerým pretrvávajúcim bezpečnostným obavám a bez komplexného vykonania odporúčaní partnerského preskúmania EÚ z roku 2018 a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

V súčasnosti sa vykonáva ďalšie partnerské preskúmanie a Skupina európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) dokončí svoje zistenia a uverejní ich v nadchádzajúcich mesiacoch, pričom predbežnú správu by mala skupina ENSREG vydať a zaslať ju Bielorusku ešte pred uvedením elektrárne do komerčnej prevádzky, ktoré bieloruské orgány plánujú na marec 2021.

Vzhľadom na blížiaci sa začiatok komerčnej prevádzky jadrovej elektrárne, ktorá nespĺňa najvyššie medzinárodné normy v oblasti životného prostredia a jadrovej bezpečnosti, je Komisia vyzvaná, aby odpovedala na tieto otázky:

Predložené: 28/01/2021

Termín na zodpovedanie: 29/04/2021

Posledná úprava: 2. februára 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia