Parlamentin kysymys - O-000006/2021Parlamentin kysymys
O-000006/2021

Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi

Suullisesti vastattava kysymys  O-000006/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska, Eugenia Rodríguez Palop
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
Andrea Bocskor (PPE)

Menettely : 2020/2818(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000006/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000006/2021 (B9-0004/2021)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta esittää komissiolle seuraavat kysymykset, jotka koskevat Euroopan osaamisohjelmaa kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi:

Jätetty: 29/01/2021

Määräaika: 30/04/2021

Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö