Parlamentní otázka - O-000007/2021Parlamentní otázka
O-000007/2021

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000007/2021
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Postup : 2021/2523(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000007/2021
Předložené texty :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Hlasování :
Přijaté texty :

V Úmluvě OSN o právech dítěte se uvádí, že každé dítě na světě – tj. každá lidská bytost mladší osmnácti let – má právo na stejný soubor občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv bez ohledu na svůj etnický původ, pohlaví, náboženské vyznání, jazyk, schopnosti, migrační status, sexuální orientaci nebo jakýkoli jiný status.

Čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii uvádí ochranu práv dětí jako jeden s cílů Evropské unie, zatímco Listina základních práv Evropské unie zaručuje ochranu práv dětí orgány a institucemi EU, stejně jako členskými státy EU při provádění právních předpisů EU. Realita však ukazuje, že je třeba ještě mnohé učinit a vyřešit přetrvávající a stávající výzvy.

Místopředsedkyně Komise Dubravka Šuica oznámila čtyři pilíře, na které se bude nastávající strategie vztahovat: 1) práva nejzranitelnějších dětí; 2) práva dětí v digitálním věku; 3) předcházení násilí a boj proti němu; 4) podpora justice vstřícné k dětem.

Mohla by Komise vysvětlit:

Předložení: 03/02/2021

Platná do: 04/05/2021

Poslední aktualizace: 4. února 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí