Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000007/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000007/2021

Børns rettigheder

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000007/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Procedure : 2021/2523(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000007/2021
Indgivne tekster :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FN's konvention om barnets rettigheder fastslår, at alle børn i verden — dvs. alle mennesker under atten år — har ret til samme sæt borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder uanset deres etnicitet, køn, religion, sprog, evner, indvandrerstatus, seksuelle orientering eller enhver anden status.

Artikel 3, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Union opregner beskyttelse af børns rettigheder blandt Den Europæiske Unions mål, mens Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder garanterer beskyttelsen af børns rettigheder i EU-institutionerne og af EU's medlemsstater, når de gennemfører EU-retten. Ikke desto mindre viser virkeligheden, at der stadig er meget, der skal gøres, og at der stadig er behov for at tage fat på de vedvarende og eksisterende udfordringer.

Næstformand for Kommissionen, Dubravka Šuica, meddelte, at fire søjler vil blive omfattet af den kommende strategi: 1) de mest sårbare børns rettigheder, 2) børns rettigheder i den digitale tidsalder, 3) forebyggelse og bekæmpelse af vold, 4) fremme af børnevenlig retspleje.

Kommissionen bedes besvare følgende:

Indgivet: 03/02/2021

Svarfrist: 04/05/2021

Seneste opdatering: 4. februar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik