Ceist pharlaiminteach - O-000007/2021Ceist pharlaiminteach
O-000007/2021

Cearta an linbh

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000007/2021
ar an gCoimisiún
Riail 136
Juan Fernando López Aguilar
thar ceann an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Nós Imeachta : 2021/2523(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000007/2021
Téacsanna arna gcur síos :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

Luaitear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh go bhfuil gach leanbh ar domhan – i.e. gach duine faoi bhun ocht mbliana déag d’aois – i dteideal na cearta céanna sibhialta, polaitiúla, eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha, beag beann ar a eitneacht, inscne, reiligiún, teanga, cumais, stádas imirce, gnéaschlaonadh nó aon stádas eile.

Liostaítear in Airteagal 3(5) den Chonradh ar an Aontas Eorpach cosaint chearta an linbh i measc chuspóirí an Aontais Eorpaigh, agus ráthaítear le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh go ndéanfaidh institiúidí an Aontais agus Ballstáit AE cearta an linbh a chosaint agus dlí AE á chur chun feidhme acu. I bhfírinne, áfach, is léir go bhfuil go leor fós le déanamh agus nach mór aghaidh a thabhairt go fóill ar na dúshláin leanúnacha atá ann faoi láthair.

D’fhógair Leas-Uachtarán an Choimisiúin Dubravka Šuica na ceithre cholún a chumhdófar leis an straitéis atá le teacht: 1) cearta na leanaí is leochailí; 2) cearta an linbh sa ré dhigiteach; 3) foréigean a chosc agus a chomhrac; 4) ceartas a thacaíonn le gasúir a chur chun cinn.

An bhféadfadh an Coimisiún an méid seo a leanas a mhíniú:

Curtha síos: 03/02/2021

Spriocdháta i gcomhair freagra: 04/05/2021

An nuashonrú is déanaí: 4 Feabhra 2021
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais