Parlamento klausimas - O-000007/2021Parlamento klausimas
O-000007/2021

Vaikų teisės

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000007/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu

Procedūra : 2021/2523(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000007/2021
Pateikti tekstai :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje teigiama, kad kiekvienas vaikas pasaulyje, t. y. kiekvienas jaunesnis nei aštuoniolikos metų asmuo, turi teisę naudotis tomis pačiomis pilietinėmis, politinėmis, ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis, neatsižvelgiant į etninę kilmę, lytį, religiją, kalbą, gebėjimus, migracijos statusą, seksualinę orientaciją ar bet kokį kitą statusą.

ES sutarties 3 straipsnio 5 dalyje vaiko teisių apsauga minima tarp Europos Sąjungos tikslų, o ES pagrindinių teisių chartijoje užtikrinama, kad, įgyvendindamos ES teisę, ES institucijos ir ES valstybės narės gerbtų vaiko teises. Vis dėlto realybė rodo, kad dar reikia daug nuveikti, o likusias problemas reikia išspręsti.

Komisijos pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica paskelbė 4 ramsčius, kurie bus įtraukti į būsimą strategiją: 1) pažeidžiamiausių vaikų teisės; 2) vaikų teisės skaitmeniniame amžiuje; 3) smurto prevencija ir kova su smurtu; 4) vaiko interesus atitinkančio teisingumo skatinimas.

Ar Komisija galėtų paaiškinti:

Pateikta: 03/02/2021

Atsakyti iki: 04/05/2021

Atnaujinta: 2021 m. vasario 4 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika