Procedūra : 2021/2523(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000007/2021

Pateikti tekstai :

O-000007/2021 (B9-0007/2021)

Debatai :

PV 10/03/2021 - 12
CRE 10/03/2021 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 43kWORD 10k
2021 m. vasario 3 d.
O-000007/2021
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000007/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu
 Atsakymas plenariniame posėdyje 
 Tema: Vaikų teisės

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje teigiama, kad kiekvienas vaikas pasaulyje, t. y. kiekvienas jaunesnis nei aštuoniolikos metų asmuo, turi teisę naudotis tomis pačiomis pilietinėmis, politinėmis, ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis, neatsižvelgiant į etninę kilmę, lytį, religiją, kalbą, gebėjimus, migracijos statusą, seksualinę orientaciją ar bet kokį kitą statusą.

ES sutarties 3 straipsnio 5 dalyje vaiko teisių apsauga minima tarp Europos Sąjungos tikslų, o ES pagrindinių teisių chartijoje užtikrinama, kad, įgyvendindamos ES teisę, ES institucijos ir ES valstybės narės gerbtų vaiko teises. Vis dėlto realybė rodo, kad dar reikia daug nuveikti, o likusias problemas reikia išspręsti.

Komisijos pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica paskelbė 4 ramsčius, kurie bus įtraukti į būsimą strategiją: 1) pažeidžiamiausių vaikų teisės; 2) vaikų teisės skaitmeniniame amžiuje; 3) smurto prevencija ir kova su smurtu; 4) vaiko interesus atitinkančio teisingumo skatinimas.

Ar Komisija galėtų paaiškinti:

1. Kaip ji ketina padėti valstybėms narėms parengti nacionalinius planus, kad jos galėtų per nustatytą laikotarpį įgyvendinti strategijoje nustatytus tikslus?

2. Kaip pagal strategiją bus remiamas įtraukus ir holistinis požiūris į visų vaikų apsaugą ir vaiko, ypač pažeidžiamiausio, interesų apsaugą visose ES politikos srityse, programose ir veiksmuose laikantis ES pagrindinių teisių?

3. Kaip ji ketina pripažinti, kad vaikai yra pokyčių varomoji jėga, užtikrindama, kad vaikai prasmingai dalyvautų rengiant ir įgyvendinant strategiją?

4. Kaip ji planuoja integruoti vaiko teises ir užtikrinti, kad būtų skiriamas pakankamas finansavimas strategijoje nustatytiems tikslams pasiekti ES išorės ir vidaus veikloje?

5. Kaip būtų galima pasiekti, kad ES institucijoms strategija būtų privaloma, ir suderinti ją su JT darnaus vystymosi tikslais ir darbotvarke iki 2030 m.?

6. Atsižvelgiant į tebesitęsiančią COVID-19 pandemiją ir ilgalaikį jos poveikį vaikams, kaip strategijoje bus atsižvelgta į krizės aplinkybėmis kilusius iššūkius?

Pateikta: 03/02/2021

Atsakyti iki: 04/05/2021

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2021 m. vasario 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika