Mistoqsija Parlamentari - O-000007/2021Mistoqsija Parlamentari
O-000007/2021

Id-drittijiet tat-tfal

Mistoqsija għal tweġiba orali  O-000007/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Proċedura : 2021/2523(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
O-000007/2021
Testi mressqa :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal tiddikjara li kull tifel u tifla fid-dinja – jiġifieri kull bniedem taħt it-tmintax-il sena – huwa intitolat għall-istess ġabra ta' drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali, irrispettivament mill-etniċità, il-ġeneru, ir-reliġjon, il-lingwa, il-ħiliet, l-istatus tal-migrazzjoni, l-orjentazzjoni sesswali jew kwalunkwe status ieħor.

L-Artikolu 3(5) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jelenka l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal fost l-objettivi tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tiggarantixxi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal mill-istituzzjonijiet tal-UE, u mill-Istati Membri tal-UE meta jimplimentaw il-liġi tal-UE. Madankollu, ir-realtà turi li għad fadal ħafna xi jsir u li l-isfidi persistenti u eżistenti għad iridu jiġu indirizzati.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Dubravka Šuica ħabbret l-erba' pilastri li se jkunu koperti mill-istrateġija li jmiss: 1) id-drittijiet tat-tfal l-aktar vulnerabbli; 2) id-drittijiet tat-tfal fl-era diġitali; 3) il-prevenzjoni tal-vjolenza u l-ġlieda kontriha; 4) il-promozzjoni ta' ġustizzja adattata għat-tfal.

Tista' l-Kummissjoni tispjega:

Imressqa: 03/02/2021

Skadenza: 04/05/2021

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Frar 2021
Avviż legali - Politika tal-privatezza