Parlementaire vraag - O-000007/2021Parlementaire vraag
O-000007/2021

Kinderrechten

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000007/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Procedure : 2021/2523(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000007/2021
Ingediende teksten :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind is bepaald dat elk kind in de wereld – dat wil zeggen ieder mens jonger dan achttien jaar – recht heeft op dezelfde reeks burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten, ongeacht etnische afkomst, geslacht, godsdienst, taal, vaardigheden, migratiestatus, seksuele geaardheid of enige andere status.

In artikel 3, lid 5, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt de bescherming van de rechten van het kind genoemd als een van de doelstellingen van de Europese Unie, terwijl het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie de bescherming van de rechten van het kind garandeert door de EU-instellingen en door de EU-lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. In werkelijkheid blijkt echter dat er nog veel werk aan de winkel is en dat er nog steeds problemen bestaan die moeten worden aangepakt.

Vicevoorzitter Dubravka Šuica van de Europese Commissie kondigde de vier pijlers aan die onder de komende strategie zullen vallen: 1) de rechten van de meest kwetsbare kinderen; 2) kinderrechten in het digitale tijdperk; 3) de preventie en bestrijding van geweld; 4) de bevordering van kindvriendelijke justitie.

Kan de Commissie aangeven:

Ingediend: 03/02/2021

Vervalt: 04/05/2021

Laatst bijgewerkt op: 4 februari 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid