Întrebare parlamentară - O-000007/2021Întrebare parlamentară
O-000007/2021

Drepturile copiilor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000007/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Procedură : 2021/2523(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000007/2021
Texte depuse :
O-000007/2021 (B9-0007/2021)
Voturi :
Texte adoptate :

Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului prevede că fiecare copil din lume, adică orice ființă umană sub optsprezece ani, are dreptul la același set de drepturi civile, politice, economice, sociale și culturale, indiferent de etnie, gen, religie, limbă, abilități, statut de migrație, orientare sexuală sau orice alt statut.

Articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană include protecția drepturilor copiilor printre obiectivele Uniunii Europene, în timp ce Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează că drepturile copilului sunt protejate de instituțiile UE și de statele membre ale UE în momentul punerii în aplicare a dreptului UE. Cu toate acestea, realitatea arată că mai sunt multe de făcut și că trebuie încă abordate provocările persistente și existente.

Vicepreședinta Comisiei, Dubravka Šuica, a anunțat cei patru piloni care vor fi acoperiți de viitoarea strategie: 1) drepturile celor mai vulnerabili copii; 2) drepturile copiilor în era digitală; 3) prevenirea și combaterea violenței; 4) promovarea unei justiții în interesul copilului.

Ar putea explica Comisia:

Depunere: 03/02/2021

Dată-limită: 04/05/2021

Ultima actualizare: 4 februarie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate