Postupak : 2020/2585(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000017/2021

Podneseni tekstovi :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Rasprave :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Parlamentarna pitanja
PDF 74kWORD 12k
17. ožujka 2021.
O-000017/2021
Pitanje za usmeni odgovor  O-000017/2021
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
u ime Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
 Odgovor na plenarnoj sjednici 
 Predmet: Autizam i uključivo zapošljavanje

Autizam je doživotni invaliditet složenog karaktera koji svaku oboljelu osobu pogađa na drugačiji način. Procjenjuje se da pet milijuna ljudi u Europi pripada autističnom spektru(1). Autistične osobe, bez obzira na potrebu za potporom, suočavaju se s visokom razinom diskriminacije u svim aspektima života, među ostalim u obrazovanju i profesionalnom osposobljavanju, što dovodi do njihovog težeg zapošljavanja. Nezaposlenost nerazmjerno pogađa autistične osobe, uključujući one s natprosječnom razinom obrazovanja(2). Stopa zaposlenosti autističnih osoba niža je od 10 %(3), što je znatno niže od stope od 47 % za osobe s invaliditetom i 72 % za osobe bez invaliditeta. One su često nedostatno zaposlene, rade na nesigurnim i/ili kratkoročnim poslovima s vrlo niskom plaćom, često u ustanovama i zaštićenim okruženjima, te su izloženi visokom riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Zbog pandemije imaju manje prilika za obrazovanje i zapošljavanje jer napuštaju svoja radna mjesta, dobivaju otkaze, a pružanje usluga podrške i intervencija stavljeno je na čekanje. U pogledu njihova prava na potpuno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima te u pogledu nove strategije za osobe s invaliditetom(4), Direktive o jednakosti pri zapošljavanju(5), akcijskog plana za europski stup socijalnih prava, ciljeva održivog razvoja UN-a i Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja postavio bi Komisiji sljedeća pitanja:

1. Koje mjere će Komisija poduzeti kako bi poboljšala izglede za osobni razvoj i rezultate zapošljavanja autističnih osoba, posebno u pogledu zaštite u okviru pravnih okvira kojom su obuhvaćeni socijalna sigurnost, uvjeti rada, minimalne plaće i nediskriminacija u institucijama; individualizirana i specijalizirana potpora u obrazovanju i osposobljavanju te u prijelazu između njih i zapošljavanja; individualizirani pristupi za utvrđivanje potreba i poboljšanje zapošljivosti (među ostalim s izmijenjenim postupcima zapošljavanja i tečajevima osposobljavanja u organizaciji poslodavaca koji dokazano djeluju) kako bi se zajamčilo kvalitetno i uključivo zapošljavanje s jednakom plaćom, kao što je slučaj kod osoba bez invaliditeta, kao i prilagođeni radni uvjeti; upotreba pomoćne tehnologije; i korištenje sredstava EU-a u tom kontekstu?

2. Kako će Komisija konkretno poboljšati i zajamčiti prikupljanje i praćenje kvalitetnih kategoriziranih podataka o stanju zapošljavanja autističnih osoba, uključujući osobe s dodatnim dijagnozama, drugim vrstama invaliditeta te osobe u ustanovama i zaštićenim okruženjima?

3. Koje konkretne mjere predlaže Komisija kako bi se u obzir uzeli kvaliteta života, raznolikost situacije i potrebe osoba s poremećajima autističnog spektra te učinci pandemije i višedimenzionalne diskriminacije s kojima se suočavaju, među ostalim u područjima obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite i uključenosti te kako bi se zajamčilo da države članice pri provedbi strategije EU-a za osobe s invaliditetom zadovolje specifične potrebe tih osoba?

Podneseno: 17.3.2021

Rok za odgovor: 18.6.2021

(1)Procjena prevalencije autizma kod 1 od 100 osoba, usp. Elsabbagh, M. et al., „Globalna prevalencija autizma i ostalih pervazivnih razvojnih poremećaja” (Global Prevalence of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders), Istraživanja u području autizma (Autism Research), sv. 5., br. 3, 2012.; Fombonne, E. et al., „Prevalencija poremećaja autističnog spektra u uzorku cjelokupne populacije” (Prevalence of Autism Spectrum Disorders in a Total Population Sample), Američki časopis za psihijatriju (The American Journal of Psychiatry), sv. 168., br. 9, 2011.; Mreža za praćenje autizma i invaliditeta povezanih s razvojem (Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network), „Prevalencija poremećaja autističnog spektra – Mreža za praćenje autizma i invaliditeta povezanih s razvojem” (Prevalence of Autism Spectrum Disorders – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network), 14 lokacija, Sjedinjene Američke Države, 2008., Tjedno izvješće o morbiditetu i mortalitetu: Sažeci o praćenju (Morbidity and Mortality Weekly Report:Surveillance Summaries), sv. 61., br. 3, 2012.; Mattila et al 2011.; Saemundsen, E. et al., „Prevalencija poremećaja autističnog spektra u islandskoj kohorti rođenih” (Prevalence of autism spectrum disorders in an Icelandic birth cohort), BMJ Open, 2013.; Baird, G. et al., „Kvocijent inteligencije kod djece s poremećajima autističnog spektra: podaci dobiveni u sklopu Projekta za osobe s posebnim potrebama i autizmom (SNAP)” (IQ in children with autism spectrum disorders: data from the Special needs and Autism Project (SNAP)), Psihološka medicina (Psychological Medicine), svezak 41., br. 3, 2011.
(2)Riedel, A. et al., „Nezaposlene osobe s kvalitetnim obrazovanjem – o obrazovanju, zapošljavanju i komorbiditetima kod odraslih osoba u Njemačkoj koje pate od poremećaja autističnog spektra pri čemu su visoko funkcionalne” (Well Educated Unemployed – On Education, Employment and Comorbidities in Adults with High-Functioning Autism Spectrum Disorders in Germany), Psihijatrijska praksa (Psychiatrische Praxis), svezak 43., br. 1, 2016.
(3)Izlaganje koje je organizacija Autism Europe 5. studenoga 2019. pripremila za Odbor Europskog parlamenta za zapošljavanje i socijalna pitanja dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/11/presentation_employment_autism_final2.pptx.pdf
(4)Strategija za prava osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030. (COM(2021)0101.
(5)Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja, SL L 303, 2.12.2000., str. 16.
Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 22. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti