Mistoqsija Parlamentari - O-000017/2021Mistoqsija Parlamentari
O-000017/2021

  L-awtiżmu u l-impjieg inklużiv

  Mistoqsija għal tweġiba orali  O-000017/2021
  lill-Kummissjoni
  Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen, José Gusmão
  f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

  Proċedura : 2020/2585(RSP)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  O-000017/2021
  Testi mressqa :
  O-000017/2021 (B9-0017/2021)
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  L-awtiżmu huwa diżabilità kumplessa u permanenti esperjenzata b'mod differenti minn kull persuna affettwata. Huwa stmat li ħames miljun ruħ fl-Ewropa jinsabu fuq l-ispettru tal-awtiżmu[1]. Il-persuni awtistiċi, irrispettivament mill-ħtiġijiet ta' appoġġ tagħhom, jiffaċċjaw livell għoli ta' diskriminazzjoni fl-aspetti kollha tal-ħajja, inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u dan jirriżulta f'eżiti negattivi għal dak li jikkonċerna l-impjieg. Il-qgħad jaffettwa b'mod sproporzjonat lill-persuni awtistiċi, inklużi dawk b'livell ta' edukazzjoni ogħla mill-medja[2]. Ir-rata ta' impjieg tagħhom hija inqas minn 10 %[3], ferm inqas mir-rati ta' 47 % għall-persuni b'diżabilità u ta' 72 % għall-persuni mingħajr diżabilità. Spiss huma sottoimpjegati, jaħdmu f'impjiegi prekarji u/jew ta' terminu qasir b'paga baxxa ħafna, spiss f'istituzzjonijiet u ambjenti protetti, u huma f'riskju għoli ta' faqar u esklużjoni soċjali. Il-pandemija ħalliethom b'inqas opportunitajiet f'termini ta' edukazzjoni u ta' impjieg minħabba t-tluq bikri mill-iskola, is-sensja u s-sospensjoni tas-servizzi ta' appoġġ u tal-interventi bbażati fuq elementi konkreti. Fir-rigward tad-dritt tagħhom li jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà fuq bażi ugwali ma' ħaddieħor, u b'referenza għall-Istrateġija l-ġdida dwar id-Diżabilità[4], id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi[5], il-Pjan ta' Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jixtieq jistaqsi lill-Kummissjoni l-mistoqsijiet li ġejjin:

  1. X'se tagħmel il-Kummissjoni biex ittejjeb il-prospetti għall-iżvilupp personali u l-eżiti tal-impjieg tal-persuni awtistiċi, speċifikament fir-rigward tal-protezzjoni fl-ambiti tal-oqfsa ġuridiċi li jkopru s-sigurtà soċjali, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-pagi minimi u n-nondiskriminazzjoni fl-istituzzjonijiet; appoġġ individwalizzat u speċjalizzat fl-edukazzjoni u t-taħriġ, u fit-tranżizzjoni bejn dawn u l-impjiegi; approċċi individwalizzati biex jiġu identifikati l-ħtiġijiet u titjieb l-impjegabbiltà (anki permezz ta' proċeduri ta' reklutaġġ modifikati u korsijiet ta' taħriġ ibbażati fuq elementi konkreti għall-impjegaturi), biex jiġi żgurat impjieg ta' kwalità u inklużiv b'paga ugwali, bħal fil-każ ta' persuni mingħajr diżabilità, kif ukoll akkomodazzjoni raġonevoli; l-użu ta' teknoloġija ta' assistenza; u l-użu tal-fondi tal-UE f'dan il-kuntest?

  2. Il-Kummissjoni kif se ttejjeb u tiżgura b'mod konkret il-ġbir u l-monitoraġġ ta' data diżaggregata ta' kwalità tas-sitwazzjoni tal-impjiegi ta' persuni awtistiċi, inklużi dawk b'kundizzjonijiet ta' kookkorrenza, diżabilitajiet oħra u f'istituzzjonijiet u ambjenti protetti?

  3. X'miżuri konkreti tipproponi l-Kummissjoni sabiex jitqiesu l-kwalità tal-ħajja, id-diversità tas-sitwazzjoni u l-ħtiġijiet tal-persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu, u l-effetti tal-pandemija u tad-diskriminazzjoni intersezzjonali li dawn jiffaċċjaw fl-oqsma ta', fost l-oħrajn, l-edukazzjoni, l-akkomodazzjoni, l-impjiegi u l-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali, u sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom meta jimplimentaw l-Istrateġija tal-UE dwar id-Diżabilità?

  Imressqa: 17.3.2021

  Skadenza: 18.6.2021

  Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Marzu 2021
  Avviż legali - Politika tal-privatezza