Parlamentní otázka - O-000020/2021Parlamentní otázka
O-000020/2021

Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) – summit v Nairobi

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000020/2021
Radě
článek 136 jednacího řádu
Evelyn Regner
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj

Postup : 2019/2850(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000020/2021
Předložené texty :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Hlasování :
Přijaté texty :

Ve dnech 12. až 14. listopadu 2019 se společná delegace ad-hoc Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu zúčastnila summitu v Nairobi, na němž jsme si připomněli 25. výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD) konané v Káhiře. Přestože od summitu v Káhiře došlo v mnoha oblastech světa včetně Evropské unie k celé řadě pozitivních změn, zbývá ještě ujít značný kus cesty, než se podaří zajistit dodržování všech základních práv žen a dívek, včetně jejich práva na tělesnou autonomii a práva na sexuální a reprodukční zdraví, a odstranit sexuální a genderové násilí a škodlivé praktiky – což jsou dva cíle, které je nutné splnit, máme-li do roku 2030 dosáhnout splnění cílů udržitelného rozvoje.

Summitu v Nairobi se zúčastnilo více než 170 zemí. Cílem bylo dokončit akční program konference ICPD. Strany konference se znovu zavázaly k dosažení příslušných cílů udržitelného rozvoje tím, že se budou snažit do roku 2030 předejít všem úmrtím matek, splnit nenaplněné potřeby v oblasti plánování rodiny a ukončit genderové násilí a škodlivé praktiky používané vůči ženám a dívkám. Na to navázalo přijetí více než 1 200 závazků po celém světě. Vlády zemí, k nimž patří Dánsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Spojené království a Švédsko, společně s Komisí se zavázaly poskytnout na podporu těchto cílů přibližně 1 miliardu USD.

Jak Rada zajistí, aby byly finanční prostředky v rámci příštího víceletého finančního rámce dostatečné k tomu, aby došlo k vyplnění mezer při zajišťování přístupu k právu na sexuální a reprodukční zdraví a jeho uplatňování, a bylo tak možné dosáhnout do roku 2030 cílů udržitelného rozvoje? Jak Rada zajistí, aby se zaručení práva na sexuální a reprodukční zdraví a odstraňování bariér, které brání jeho uplatňování, a také boji proti násilí na ženách a dívkách dostalo dostatečné pozornosti na probíhajících jednáních o budoucím nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci?

Jak Rada zajistí, aby všechny členské státy plnily své závazky přijaté na konferenci v Káhiře a Nairobi v EU i mimo ni?

Jak hodlá Rada prosazovat jednotu a zajistit, aby EU vystupovala, pokud jde o otázky související s právem na sexuální a reprodukční zdraví, jednotně, zejména s ohledem na společné prohlášení, které dne 14. listopadu 2019 vydala na summitu v Nairobi celá řada zemí, včetně dvou členských států EU, a jehož cílem bylo podkopat cíle summitu?

Jaké kroky přijme Rada v případě, že nějaký členský stát nebude dodržovat mezinárodní normy v oblasti práva na sexuální a reprodukční zdraví?

Předložení: 22.3.2021

Platná do: 23.6.2021

Poslední aktualizace: 24. března 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí