Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000020/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000020/2021

25-året for den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD25) (Nairobitopmødet)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000020/2021
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Evelyn Regner
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Tomas Tobé
for Udviklingsudvalget

Procedure : 2019/2850(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000020/2021
Indgivne tekster :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Fra den 12. til den 14. november 2019 deltog en fælles ad hoc-delegation fra Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udviklingsudvalget i Nairobitopmødet, som markerede 25-året for den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD), der blev afholdt i Kairo. Der har været mange fremskridt siden topmødet i Kairo i mange dele af verden, herunder i Den Europæiske Union, men der er stadig lang vej igen, før kvinder og piger sikres fuld respekt for deres grundlæggende rettigheder, herunder deres ret til kropslig autonomi, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) og med hensyn til at udrydde seksuel og kønsbaseret vold og skadelig praksis, hvilket er to mål, der skal opfyldes, hvis målene for bæredygtig udvikling skal nås inden 2030.

Mere end 170 lande deltog i Nairobitopmødet med det formål at fuldføre ICPD-handlingsprogrammet. Parterne forpligtede sig på ny til at nå de relevante mål for bæredygtig udvikling ved at forhindre alle former for mødredødelighed, imødekomme uopfyldte familieplanlægningsbehov og bringe kønsbaseret vold og skadelige praksisser mod kvinder og piger til ophør senest i 2030, og der er efterfølgende er indgået mere end 1 200 forpligtelser rundt om i verden. Regeringerne i lande som Østrig, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Island, Italien, Nederlandene, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige har sammen med Kommissionen indgået forpligtelser for omkring 1 mia. USD.

Hvordan vil Rådet sikre, at finansieringen under den nuværende flerårige finansielle ramme er tilstrækkelig til at afhjælpe manglerne i virkeliggørelsen af og adgangen til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder med henblik på at nå målene for bæredygtig udvikling senest i 2030? Hvordan vil Rådet i gennemførelsen af det nye instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde sikre, at der lægges tilstrækkelig vægt på at sikre seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og fjerne hindringerne for dem samt bekæmpe vold mod kvinder og piger?

Hvordan vil Rådet sikre, at alle medlemsstaterne lever op til forpligtelserne fra Kairo og Nairobi i og uden for EU?

Hvordan vil Rådet fremme sammenhold og sikre, at EU taler med én stemme om spørgsmål vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, navnlig i lyset af den fælles erklæring om Nairobitopmødet den 14. november 2019, som en række lande, herunder to EU-medlemsstater, har fremsat, og som har til formål at undergrave topmødets mål?

Hvilke foranstaltninger vil Rådet træffe, hvis nogen af medlemsstaterne ikke overholder de internationale standarder for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder?

Indgivet: 22.3.2021

Svarfrist: 23.6.2021

Seneste opdatering: 24. marts 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik