Parlamentarno pitanje - O-000020/2021Parlamentarno pitanje
O-000020/2021

Dvadeset i peta obljetnica Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD25) – sastanak na vrhu u Nairobiju

Pitanje za usmeni odgovor  O-000020/2021
upućeno Vijeću
Članak 136. Poslovnika
Evelyn Regner
u ime Odbora za prava žena i jednakost spolova
Tomas Tobé
u ime Odbora za razvoj

Postupak : 2019/2850(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000020/2021
Podneseni tekstovi :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Od 12. do 14. studenoga 2019. zajedničko ad hoc izaslanstvo Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost i Odbora za razvoj Europskog parlamenta prisustvovalo je sastanku na vrhu u Nairobiju kojim je obilježena 25. obljetnica Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD) održane u Kairu. Iako je od sastanka na vrhu u Kairu u mnogim dijelovima svijeta, među ostalim u Europskoj uniji, ostvaren velik napredak, još je mnogo toga potrebno učiniti kako bi se zajamčilo da se u potpunosti poštuju temeljna prava žena i djevojčica, uključujući pravo na tjelesnu autonomiju, kao i spolno i reproduktivno zdravlje i prava, te kako bi se iskorijenilo seksualno i rodno uvjetovano nasilje i štetne prakse. To su dva cilja koja se moraju ispuniti kako bi se do 2030. ostvarili ciljevi održivog razvoja.

Više od 170 zemalja sudjelovalo je na sastanku na vrhu u Nairobiju s ciljem dovršetka programa djelovanja ICPD-a. Stranke su se ponovno obvezale na ostvarivanje relevantnih ciljeva održivog razvoja sprječavanjem svih smrtnih slučajeva majki, ispunjavanjem nužnih zahtjeva u području planiranja obitelji te okončavanjem rodno uvjetovanog nasilja i štetnih praksi nad ženama i djevojčicama do 2030., pri čemu je diljem svijeta preuzeto više od 1 200 obveza. Vlade zemalja poput Austrije, Kanade, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Islanda, Italije, Nizozemske, Norveške, Švedske i Ujedinjene Kraljevine zajedno s Komisijom izdvojile su sredstva za potporu u iznosu od oko jedne milijarde USD.

Kako će Vijeće zajamčiti da financiranje u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira bude dostatno za uklanjanje nedostataka u pružanju usluga u području spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava te u pristupu tim uslugama kako bi se do 2030. ostvarili ciljevi održivog razvoja? Kako će Vijeće zajamčiti da se u tekućim pregovorima o budućem Instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju dostatna pozornost posveti jamčenju spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava te uklanjanju prepreka za njihovo ostvarivanje, kao i borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama?

Kako će Vijeće zajamčiti da sve države članice ispunjavaju obveze iz Kaira i Nairobija u EU-u i izvan njega?

Na koji će način Vijeće zagovarati jedinstvo i zajamčiti da je EU jednoglasan u vezi s pitanjima povezanima sa spolnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, posebno u svjetlu zajedničke izjave o sastanku na vrhu u Nairobiju od 14. studenog 2019. koju su dale brojne zemlje, uključujući dvije države članice EU-a, i kojom su se nastojali ugroziti ciljevi sastanka na vrhu?

Koje će mjere Vijeće poduzeti ako neka od država članica ne poštuje međunarodne standarde u području spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava?

Podneseno: 22.3.2021

Rok za odgovor: 23.6.2021

Posljednje ažuriranje: 24. ožujka 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti