Parlamento klausimas - O-000020/2021Parlamento klausimas
O-000020/2021

25-osios Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais metinės (ICPD25) (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000020/2021
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Evelyn Regner
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu
Tomas Tobé
Vystymosi komiteto vardu

Procedūra : 2019/2850(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000020/2021
Pateikti tekstai :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2019 m. lapkričio 12–14 d. bendra Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir Vystymosi komiteto ad hoc delegacija dalyvavo Nairobio aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame pažymėtos Kaire vykusios 25-osios Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais (ICPD) metinės. Nors nuo Kairo aukščiausiojo lygio susitikimo daugelyje pasaulio vietų, įskaitant Europos Sąjungą, padaryta didelė pažanga, dar reikia daug nuveikti norint užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiamos pagrindinės moterų ir mergaičių teisės, įskaitant jų teisę į kūno savarankiškumą, lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, ir panaikinti seksualinį smurtą, smurtą dėl lyties ir žalojančią praktiką – tai du tikslai, kuriuos reikia pasiekti norint iki 2030 m. įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus (DVT).

Nairobio aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavo daugiau kaip 170 šalių, siekdamos, kad būtų baigta įgyvendinti ICPD veiksmų programa. Šalys dar kartą įsipareigojo iki 2030 m. pasiekti atitinkamus DVT: užkirsti kelią visoms gimdyvių mirtims, patenkinti nepatenkintus šeimos planavimo poreikius ir panaikinti smurtą dėl lyties ir žalingą praktiką prieš moteris ir mergaites. Vėliau visame pasaulyje buvo prisiimta daugiau kaip 1 200 įsipareigojimų. Šalių, įskaitant Austriją, Kanadą, Daniją, Suomiją, Prancūziją, Vokietiją, Islandiją, Italiją, Nyderlandus, Norvegiją, Švediją ir Jungtinę Karalystę, vyriausybės kartu su Komisija įsipareigojo skirti apie 1 mlrd. JAV dolerių paramą.

Kaip Taryba užtikrins, kad finansavimas pagal dabartinę daugiametę finansinę programą būtų pakankamas siekiant pašalinti lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių užtikrinimo ir prieigos prie jų spragas, kad iki 2030 m. būtų pasiekti DVT? Kaip Taryba užtikrins, kad įgyvendinant naują Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę būtų skiriama pakankamai dėmesio lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių užtikrinimui ir kliūčių joms šalinimui, taip pat kovai su smurtu prieš moteris ir mergaites?

Kaip Taryba užtikrins, kad visos valstybės narės vykdytų Kairo ir Nairobio įsipareigojimus ES ir už jos ribų?

Kaip Taryba propaguos vienybę ir užtikrins, kad ES laikytųsi vieningos pozicijos su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusiais klausimais, visų pirma atsižvelgdama į 2019 m. lapkričio 14 d. Nairobio aukščiausiojo lygio susitikime kelių šalių, įskaitant dvi ES valstybes nares, padarytą bendrą pareiškimą, kuriuo siekta pakenkti aukščiausiojo lygio susitikimo tikslams?

Kokių veiksmų imsis Taryba, jei kuri nors valstybė narė nesilaikys tarptautinių lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių standartų?

Pateikta: 22.3.2021

Atsakyti iki: 23.6.2021

Atnaujinta: 2021 m. kovo 24 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika