Întrebare parlamentară - O-000020/2021Întrebare parlamentară
O-000020/2021

Cea de a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) - Summitul de la Nairobi

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000020/2021
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Evelyn Regner
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Tomas Tobé
în numele Comisiei pentru dezvoltare

Procedură : 2019/2850(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000020/2021
Texte depuse :
O-000020/2021 (B9-0018/2021)
Voturi :
Texte adoptate :

În perioada 12-14 noiembrie 2019, o delegație ad hoc comună a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen și a Comisiei pentru dezvoltare din Parlament a participat la Summitul de la Nairobi, care a marcat cea de a 25-a aniversare a Conferinței Internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD), organizată la Cairo. Deși în multe părți ale lumii, inclusiv în Uniunea Europeană, s-au înregistrat numeroase progrese de la Summitul de la Cairo, există, în continuare, o cale lungă de parcurs pentru a ne asigura că femeile și fetele beneficiază de respectarea deplină a drepturilor lor fundamentale, inclusiv dreptul la autonomie corporală, la sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR), precum și în ceea ce privește eliminarea violenței sexuale și a violenței bazate pe gen și a practicilor dăunătoare, două obiective care trebuie îndeplinite dacă se dorește atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) până în 2030.

Peste 170 de state au participat la Summitul de la Nairobi, cu scopul de a finaliza programul de acțiune al CIPD. Părțile și-au reiterat angajamentul de a realiza ODD-urile relevante, prin prevenirea tuturor deceselor materne, acoperirea nevoilor nesoluționate în materie de planificare familială și încetarea violenței bazate pe gen și a practicilor dăunătoare împotriva femeilor și a fetelor, până în 2030 și peste 1 200 de angajamente au fost asumate ulterior în întreaga lume. Guvernele unor state, inclusiv Austria, Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Regatul Unit, împreună cu Comisia, s-au angajat să acorde sprijin în valoare de aproximativ 1 miliard USD.

Cum se va asigura Consiliul că finanțarea din actualul cadru financiar multianual va fi suficientă pentru a elimina lacunele în ceea ce privește furnizarea și accesul la SRHR în vederea realizării ODD-urilor până în 2030? Cum se va asigura Consiliul că, la implementarea noului Instrument de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, se acordă suficientă atenție respectării SRHR și eliminării barierelor din calea acestora, precum și combaterii violenței împotriva femeilor și a fetelor?

Cum se va asigura Consiliul că toate statele membre respectă angajamentele de la Cairo și de la Nairobi, în interiorul și în exteriorul UE?

Cum va promova Consiliul unitatea și cum se va asigura că UE se va pune la unison în chestiunile legate de SRHR, în special în lumina declarației comune privind Summitul de la Nairobi din 14 noiembrie 2019, adoptate de o serie de țări, inclusiv de două state membre ale UE, care au încercat să submineze obiectivele summitului?

Ce măsuri va lua Consiliul în cazul în care vreunul dintre statele membre nu respectă standardele internaționale privind SRHR?

Depunere: 22.3.2021

Dată-limită: 23.6.2021

Ultima actualizare: 24 martie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate