Procedura : 2021/2548(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000023/2021

Teksty złożone :

O-000023/2021 (B9-0010/2021)

Debaty :

PV 26/04/2021 - 26
CRE 26/04/2021 - 26

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 48kWORD 10k
22 marca 2021
O-000023/2021
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000023/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 
 Przedmiot: Ochrona gleby

Gleba jest nieodnawialnym zasobem niezbędnym do życia na naszej planecie. Pełni ważne funkcje ekosystemowe, pozwala na produkcję żywności i jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. Skuteczna ochrona gleby ma zasadnicze znaczenie dla rozwiązania problemu degradacji i erozji gruntów, a jednocześnie dla zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zdrowia ludzkiego i zasobów naturalnych. Ochrona gleby może też wzmocnić spójność terytorialną, gospodarczą i społeczną Unii. W związku z powyższym prosimy Komisję o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są główne wyzwania związane z odpowiednią ochroną gleby w UE, do których najlepiej byłoby zastosować wspólne podejście, biorąc pod uwagę również prywatną własność gruntów? Czy Komisja mogłaby podać przykłady, w tym wyjaśnić podstawy kompetencji UE w tym zakresie oraz ewentualne luki w obecnych ramach prawnych UE?

2. Jakie środki przewiduje Komisja, aby zapewnić zrównoważone użytkowanie gleby i jej ochronę przed najpoważniejszymi zagrożeniami, w tym przed zmniejszeniem różnorodności biologicznej gleby i materii organicznej w glebie, degradacją gleby i pustynnieniem? Czy Komisja zaproponuje nowe przepisy dotyczące ochrony gleby i jej zrównoważonego użytkowania? Jakie elementy zawierałby taki akt prawny? W jaki sposób uwzględniono by w nim specyfikę regionalną?

3. Czy Komisja planuje ująć w swoim wniosku instrumenty finansowe i wsparcie techniczne?

4. W jakim stopniu Komisja uznaje ochronę wybrzeży za element międzysektorowej strategii na rzecz gleby?

5. Jakie wnioski Komisja wyciąga z utworzenia platformy internetowej Soil Wiki?

Przedłożone: 22.3.2021

Termin ważności: 23.6.2021

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności