Parlamentarno vprašanje - O-000023/2021Parlamentarno vprašanje
O-000023/2021

Varstvo tal

Vprašanje za ustni odgovor  O-000023/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Postopek : 2021/2548(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000023/2021
Predložena besedila :
O-000023/2021 (B9-0010/2021)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Tla so neobnovljiv vir in so bistvenega pomena za življenje na planetu. Omogočajo pomembne ekosistemske storitve in proizvodnjo hrane ter so ključni dejavniki za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora. Učinkovito varstvo tal je ključnega pomena za obravnavanje njihove degradacije in erozije, s tem pa za varovanje in izboljšanje kakovosti okolja, zdravja ljudi in naravnih virov. Njihovo varstvo lahko tudi pripomore k močnejši teritorialni, gospodarski in socialni koheziji Unije. Zato bi želeli, da Komisija odgovori na naslednja vprašanja:

1. Kateri so glavni izzivi za zagotavljanje ustreznega varstva tal v EU, ki bi imeli koristi od skupnega pristopa, pri čemer je treba upoštevati tudi zasebno lastništvo zemljišč? Ali bi lahko Komisija dala primere, vključno s pojasnilom podlage za pristojnost EU na tem področju in morebitnih vrzeli v sedanjem zakonodajnem okviru EU?

2. Katere ukrepe namerava Komisija sprejeti, da bi zagotovila trajnostno rabo tal in njihovo zaščito pred ključnimi nevarnostmi, vključno z zmanjšanjem biotske raznovrstnosti tal in organskih snovi v tleh, degradacijo tal in dezertifikacijo? Ali bo Komisija predlagala novo zakonodajo o varstvu tal in njihovi trajnostni rabi? Katere elemente bi zajemal tak zakonodajni akt? Kako bodo upoštevane regionalne posebnosti?

3. Ali namerava Komisija v svoj predlog vključiti finančne instrumente in tehnično podporo?

4. V kolikšni meri meni, da varstvo obale tvori del medsektorske strategije za varstvo tal?

5. Do kakšnih ugotovitev je prišla po uvedbi spletne platforme Soil Wiki?

Vloženo: 22.3.2021

Rok za odgovor: 23.6.2021

Zadnja posodobitev: 24. marec 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov