Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000024/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000024/2021

  Jordbundsbeskyttelse

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000024/2021
  til Rådet
  jf. forretningsordenens artikel 136
  Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
  for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

  Procedure : 2021/2548(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000024/2021
  Indgivne tekster :
  O-000024/2021 (B9-0011/2021)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Jordbunden er en ikke-fornyelig ressource, der er afgørende for planetens liv. Jordbunde leverer vigtige økosystemtjenester, giver mulighed for fødevareproduktion og er vigtige katalysatorer for at nå målene i den europæiske grønne pagt. Effektiv jordbundsbeskyttelse er afgørende for at løse problemet med jordforringelse og -erosion, samtidig med at miljøkvaliteten, menneskers sundhed og naturressourcerne bevares, beskyttes og forbedres. Jordbundsbeskyttelse kan også styrke den territoriale, økonomiske og sociale samhørighed i Unionen. Rådet bedes i denne forbindelse besvare følgende spørgsmål:

  1. Støtter Rådet overordnet set inden for rammerne af EU's målsætninger om klimaændringer og beskyttelse af biodiversitet en fælles EU-retlig ramme for jordbundsbeskyttelse på EU-plan, og vil det forpligte sig til at forebygge yderligere jordbundsforringelse og behandle jordbunden som en fælles ressource og et økosystem?

  2. Hvilke foranstaltninger overvejer Rådet for at fremme en fremtidig EU-retlig ramme for jordbundsbeskyttelse?

  3. Hvordan vil Rådet lette opfyldelsen af EU's forpligtelser vedrørende jordbunden og de bredere internationale forpligtelser om dette spørgsmål?

  Indgivet: 22.3.2021

  Svarfrist: 23.6.2021

  Seneste opdatering: 24. marts 2021
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik