Parlamendi esitatud küsimus - O-000024/2021Parlamendi esitatud küsimus
O-000024/2021

  Mullakaitse

  Suuliselt vastatav küsimus  O-000024/2021
  nõukogule
  Kodukorra artikkel 136
  Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
  keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

  Menetlus : 2021/2548(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000024/2021
  Esitatud tekstid :
  O-000024/2021 (B9-0011/2021)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Muld on taastumatu ressurss, mis on hädavajalik elu jaoks planeedil. Muld tagab olulised ökosüsteemi teenused ja toidutootmise ning on peamine vahend, millega saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid. Tõhus mullakaitse on väga oluline, et tegeleda mulla degradeerumise ja erosiooniga ning samal ajal säilitada, kaitsta ja parandada keskkonna, inimeste tervise ja loodusvarade kvaliteeti. Mullakaitse võib tugevdada ka liidu territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Sellega seoses sooviksime nõukogult vastuseid järgmistele küsimustele.

  1. Kas nõukogu toetab seoses ELi eesmärkidega kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse valdkonnas üldiselt ELi tasandil ühist mullakaitse õigusraamistikku ning võtab endale kohustuse vältida edasist mulla degradeerumist ja käsitleda mulda ühise ressursi ja ökosüsteemina?

  2. Milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et hõlbustada tulevase ELi mullakaitse õigusraamistiku loomist?

  3. Kuidas kavatseb nõukogu hõlbustada mullaga seotud ELi kohustuste ja seda teemat puudutavate laiemate rahvusvaheliste kohustuste täitmist?

  Esitatud: 22.3.2021

  Tähtaeg: 23.6.2021

  Viimane päevakajastamine: 24. märts 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika