Parlamento klausimas - O-000024/2021Parlamento klausimas
O-000024/2021

  Dirvožemio apsauga

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000024/2021
  Tarybai
  Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
  Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

  Procedūra : 2021/2548(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000024/2021
  Pateikti tekstai :
  O-000024/2021 (B9-0011/2021)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Dirvožemis yra neatsinaujinantis išteklius, būtinas gyvybei planetoje. Dirvožemiai teikia svarbias ekosistemines paslaugas, užtikrina maisto produktų gamybą ir labai padeda siekti Europos žaliojo kurso tikslų. Veiksminga dirvožemio apsauga nepaprastai svarbi sprendžiant dirvožemio degradacijos ir erozijos problemas, kartu išsaugant, apsaugant ir gerinant aplinkos kokybę, žmonių sveikatą ir gamtos išteklius. Dirvožemio apsauga taip pat gali sustiprinti Sąjungos teritorinę, ekonominę ir socialinę sanglaudą. Atsižvelgdami į tai, norėtume gauti Tarybos atsakymus į šiuos klausimus:

  1. Kalbant apie ES tikslus klimato kaitos ir biologinės įvairovės apsaugos srityje, ar Taryba apskritai pritaria bendrai ES dirvožemio apsaugos ES lygmeniu teisinei sistemai ir ar ji įsipareigos užkirsti kelią tolesnei dirvožemio degradacijai bei laikyti dirvožemį bendru ištekliumi ir ekosistema?

  2. Kokių veiksmų Taryba ketina imtis siekdama sudaryti palankesnes sąlygas būsimai ES dirvožemio apsaugos teisinei sistemai?

  3. Kaip Taryba ketina palengvinti ES įsipareigojimų, susijusių su dirvožemiu, ir platesnio masto tarptautinių įsipareigojimų šioje srityje įgyvendinimą?

  Pateikta: 22.3.2021

  Atsakyti iki: 23.6.2021

  Atnaujinta: 2021 m. kovo 24 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika