Parlamenta jautājums - O-000024/2021Parlamenta jautājums
O-000024/2021

Augsnes aizsardzība

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000024/2021
Padomei
Reglamenta 136. pants
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

Procedūra : 2021/2548(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000024/2021
Iesniegtie teksti :
O-000024/2021 (B9-0011/2021)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Augsne ir neatjaunojams resurss, kas vitāli svarīgs dzīvībai uz Zemes. Augsnes nodrošina nozīmīgus ekosistēmu pakalpojumus, pārtikas ražošanu, un galvenokārt tieši pateicoties augsnēm ir iespējams sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus. Efektīva augsnes aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga, lai risinātu zemes degradācijas un erozijas problēmu, tomēr saglabājot, aizsargājot un uzlabojot vides, cilvēka veselības un dabas resursu kvalitāti. Turklāt augsnes aizsardzība var nodrošināt spēcīgāku Savienības teritoriālo, ekonomisko un sociālo kohēziju. Šajā sakarībā vēlamies saņemt Padomes atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Ņemot vērā ES mērķus, kas noteikti attiecībā uz klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, vai Padome kopumā atbalsta vienotu ES tiesisko regulējumu augsnes aizsardzībai ES līmenī un apņemsies nepieļaut augsnes turpmāku augsnes degradāciju un panākt, ka augsne tiek uzskatīta par kopēju resursu un vienotu ekosistēmu?

2. Kā Padome plāno rīkoties, lai vieglāk būtu izstrādāt topošo ES augsnes aizsardzības tiesisko regulējumu?

3. Kā Padome nodrošinās, lai vieglāk būtu izpildīt ES saistības attiecībā uz augsnēm, kā arī plašākas starptautiskās saistības šajā jautājumā?

Iesniegšanas datums: 22.3.2021

Termiņš: 23.6.2021

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 24. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika