Întrebare parlamentară - O-000024/2021Întrebare parlamentară
O-000024/2021

Protecția solului

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000024/2021
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2021/2548(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000024/2021
Texte depuse :
O-000024/2021 (B9-0011/2021)
Voturi :
Texte adoptate :

Solul este o resursă neregenerabilă, vitală pentru viața pe planetă. Solurile aduc servicii ecosistemice importante, produc alimente și joacă un rol esențial în atingerea obiectivelor Pactului verde european. Protecția eficace a solului este esențială pentru a combate degradarea și eroziunea terenurilor, conservând, protejând și îmbunătățind, în același timp, calitatea mediului, a sănătății umane și a resurselor naturale. Protecția solului poate contribui și la creșterea coeziunii teritoriale, economice și sociale a Uniunii. În acest context, rugăm Consiliul să răspundă la următoarele întrebări:

1. În contextul obiectivelor UE privind schimbările climatice și protecția biodiversității, sprijină Consiliul, în general, un cadru juridic comun al UE pentru protecția solului la nivelul UE și se va angaja să prevină degradarea în continuare a acestuia, precum și să considere solul o resursă comună și un ecosistem?

2. Ce acțiuni are în vedere Consiliul pentru a facilita elaborarea un viitor cadru juridic al UE pentru protecția solului?

3. Cum intenționează Consiliul să faciliteze îndeplinirea angajamentelor UE privind solurile, precum și a angajamentelor internaționale mai ample din acest domeniu?

Depunere: 22.3.2021

Dată-limită: 23.6.2021

Ultima actualizare: 24 martie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate