Parlamentná otázka - O-000024/2021Parlamentná otázka
O-000024/2021

  Ochrana pôdy

  Otázka na ústne zodpovedanie  O-000024/2021
  Rade
  článok 136 rokovacieho poriadku
  Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
  v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

  Postup : 2021/2548(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000024/2021
  Predkladané texty :
  O-000024/2021 (B9-0011/2021)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Pôda je neobnoviteľný zdroj, ktorý je kľúčový pre život na našej planéte. Pôda poskytuje dôležité ekosystémové služby, výrobu potravín a je kľúčovým faktorom, ktorý umožňuje dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody. Účinná ochrana pôdy má zásadný význam pre riešenie degradácie a erózie pôdy pri súčasnom zachovaní, ochrane a zlepšovaní kvality životného prostredia, ľudského zdravia a prírodných zdrojov. Ochrana pôdy môže tiež posilniť územnú, hospodársku a sociálnu súdržnosť Únie. V tejto súvislosti by sme uvítali odpovede Rady na tieto otázky:

  1. Podporuje Rada v kontexte cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy a ochrany biodiverzity spoločný právny rámec EÚ na ochranu pôdy na úrovni EÚ a bude sa zasadzovať za predchádzanie ďalšej degradácii pôdy a zaobchádzaniu s pôdou ako so spoločným zdrojom a ekosystémom?

  2. Aké opatrenia zvažuje Rada s cieľom uľahčiť budúci právny rámec EÚ na ochranu pôdy?

  3. Ako Rada uľahčí plnenie záväzkov EÚ týkajúcich sa pôdy, ako aj širších medzinárodných záväzkov v tejto oblasti?

  Predložené: 22.3.2021

  Termín na zodpovedanie: 23.6.2021

  Posledná úprava: 24. marca 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia