Parlamendi esitatud küsimus - O-000025/2021Parlamendi esitatud küsimus
O-000025/2021

Euroopa lastegarantii

Suuliselt vastatav küsimus  O-000025/2021
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Menetlus : 2021/2605(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000025/2021
Esitatud tekstid :
O-000025/2021 (B9-0012/2021)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Igal vaesuses elaval lapsel peab piisavalt rahastatud lastegarantii kaudu olema juurdepääs tasuta ja kvaliteetsele tervishoiule, haridusele ja lapsehoiule, korralikule eluasemele ja piisavale toidule. Euroopa Parlament on juba aastaid nõudnud lastegarantii loomist, kuna laste vaesuse tase Euroopas on vastuvõetamatu ja olemasolevad poliitikameetmed ebapiisavad. See on tekitanud põlvkondadevahelise vaesuse nõiaringi, mida COVID-19 pandeemia on veelgi süvendanud ning mis on miljonite laste ja perekondade sotsiaal-majandusliku olukorra veelgi ebakindlamaks muutnud.

Esitatud: 26.3.2021

Tähtaeg: 27.6.2021

Viimane päevakajastamine: 30. märts 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika