Parlementaire vraag - O-000026/2021Parlementaire vraag
O-000026/2021

Europese kindergarantie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000026/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Procedure : 2021/2605(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000026/2021
Ingediende teksten :
O-000026/2021 (B9-0013/2021)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Elk kind dat in armoede leeft, moet toegang hebben tot gratis en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting en adequate voeding door middel van een goed gefinancierde kindergarantie. Het Europees Parlement dringt al jaren aan op een kindergarantie omdat het niveau van kinderarmoede in Europa onaanvaardbaar hoog is en omdat het bestaande beleid ontoereikend is. Dit heeft geleid tot een cyclus van armoede die van de ene op de andere generatie overgaat en die nog is verergerd door de COVID-19-pandemie, waardoor miljoenen kinderen en gezinnen in een nog precairdere sociaal-economische situatie zijn terechtgekomen.

Ingediend: 26.3.2021

Vervalt: 27.6.2021

Laatst bijgewerkt op: 30 maart 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid