Парламентарни въпроси
PDF 45kWORD 10k
3 май 2021 г.
O-000033/2021
Въпрос с искане за устен отговор  O-000033/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Karima Delli
от името на комисията по транспорт и туризъм
 Относно: Въздействие на кризата, предизвикана от COVID-19 върху сектора на въздухоплаването

Пандемията от COVID-19 засегна сериозно целия сектор на въздухоплаването, като въздушното движение намаля с повече от две трети спрямо равнищата от 2019 г. Този продължителен спад на движението ще има последици в продължение на години и застрашава икономическата жизнеспособност на предприятията, работните места и условията на труд.

Комисията предложи спешни мерки, като намаляване на праговете за използване на слотове за авиокомпаниите, предоставяне на насоки за тестовете за COVID-19 и карантината за пътниците във въздушния транспорт и въвеждането на цифровия зелен сертификат. Тя публикува също така работен документ относно правилата за държавната помощ и предоставянето на обществени услуги в сектора на въздухоплаването.

Не е ясно обаче колко бързо ще успее да се възстанови секторът, тъй като бавните процедури за ваксинация, ограниченията за пътуване и правилата за спазване на карантина, съчетани с тестване и други изисквания, възпрепятстват въздушния транспорт.

Възстановяването на сектора на въздухоплаването ще изисква както регулаторна подкрепа на равнище ЕС, така и предоставяне на публична и частна финансова помощ в значителни размери с цел защита на стопанската дейност и на работните места. От съществено значение е също така да се защити конкуренцията в сектора, така че потребителите да имат достъп до пътувания на достъпни цени и да се осигурят еднакви условия на конкуренция за въздушните превозвачи, работниците и служителите. Ясно е, че са необходими по-координирани мерки и общи протоколи на равнище ЕС, за да се възобновят пътуванията и туризмът. Освен това има нужда от социално отговорно и по-устойчиво възстановяване в съответствие с целите на ЕС в областта на климата, за да стане въздухоплаването по-устойчиво и подготвено за бъдещето.

1. Възнамерява ли Комисията да предложи допълнителни мерки в подкрепа на възстановяването на сектора на въздухоплаването на ЕС? В допълнение към въвеждането на цифровия зелен сертификат, как би могла да се подобри координацията на ограниченията за пътуване и санитарните изисквания, за да се осигури съгласуваност между мерките, предприети от държавите членки, да се подобри сигурността на пътуванията и да се насърчат резервациите? Как могат да се осигурят еднакви условия на конкуренция за въздушните превозвачи, като същевременно се запазят работните места и се зачитат правата на работниците и служителите?

2. Възнамерява ли Комисията да разгледа икономическите и социалните аспекти и аспектите в областта на свързаността на авиацията в законодателството на ЕС, включително при преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1008/2008, като се осигури същевременно по-тясна координация между европейските и националните транспортни органи?

Внесен: 3.5.2021

Краен срок: 4.8.2021

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 4 май 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност