Parlamentní otázky
PDF 44kWORD 10k
3. května 2021
O-000033/2021
Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000033/2021
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 Předmět: Dopad krize COVID-19 na odvětví letecké dopravy

Pandemie COVID-19 má závažný dopad na celé odvětví letecké dopravy, neboť ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu letecké dopravy o více než dvě třetiny. Tento dlouhodobý pokles provozu se projeví v příštích letech, přičemž ohrožuje hospodářskou životaschopnost podniků, pracovní místa a pracovní podmínky.

Komise předložila mimořádná opatření, jako je snížení prahových hodnot využívání letištních časů pro letecké společnosti, poskytnutí pokynů pro testování na COVID-19 a karanténu cestujících v letecké dopravě a vypracování digitálního zeleného certifikátu. Vydala rovněž pracovní dokument o pravidlech státní podpory a poskytování veřejných služeb v odvětví letecké dopravy.

Není ovšem jisté, jak rychle se toto odvětví zotaví, neboť pomalý postup očkování, omezení cestování a karanténní pravidla společně s testováním a dalšími požadavky jsou pro leteckou dopravu překážkou.

Oživení odvětví letecké dopravy bude vyžadovat jednak regulační podporu na úrovni EU, a jednak poskytnutí významné veřejné a soukromé finanční pomoci, má-li se podařit tuto činnost a pracovní místa ochránit. Je rovněž nezbytné ochránit konkurenceschopnost tohoto odvětví a tím zajistit, aby spotřebitelé měli přístup k dostupnému cestování, a rovněž zajistit rovné podmínky pro letecké dopravce a zaměstnance. Je zřejmé, že k oživení cestování a cestovního ruchu jsou zapotřebí koordinovanější opatření a společné protokoly na úrovni EU. Kromě toho je zapotřebí sociálně odpovědné a udržitelnější oživení v souladu s cíli EU v oblasti klimatu dosáhnout toho, aby letecká doprava byla odolnější a obstála i v budoucnosti.

1. Má Komise v úmyslu navrhnout další opatření na podporu oživení odvětví letecké dopravy EU? Jak by bylo možné kromě zavedení digitálního zeleného certifikátu zlepšit koordinaci cestovních omezení a hygienických požadavků s cílem zajistit soudržnost opatření přijatých členskými státy, zvýšit jistotu cestování a podpořit rezervace? Jak je možné zajistit rovné podmínky mezi leteckými dopravci a současně zachovat pracovní místa a dodržovat práva pracovníků?

2. Má Komise v úmyslu přezkoumat ekonomické a sociální aspekty letectví a aspekty týkající se propojitelnosti v právních předpisech EU, zejména v revizi nařízení (ES) 1008/2008, a současně zajistit lepší koordinaci mezi evropskými a vnitrostátními dopravními orgány?

Předložení: 3.5.2021

Platná do: 4.8.2021

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 4. května 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí