Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 40kWORD 10k
3. maj 2021
O-000033/2021
Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000033/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget
 Om: Covid-19-krisens indvirkning på luftfartssektoren

Covid-19-pandemien har haft alvorlige følger for hele luftfartssektoren, hvor lufttrafikken er faldet med mere end to tredjedele i forhold til niveauet i 2019. Dette vedvarende fald i trafikken vil få konsekvenser i de kommende år og truer virksomhedernes økonomiske overlevelsesevne, beskæftigelsen og arbejdsvilkårene.

Kommissionen har foreslået nødforanstaltninger som f.eks. sænkning af tærskelværdierne for brug af slots for luftfartsselskaber, udarbejdelse af retningslinjer for covid-19-testning og karantæne for flyrejsende samt udrulning af det digitale grønne certifikat. Kommissionen har også udsendt et arbejdsdokument om statsstøtteregler og levering af offentlige tjenesteydelser i luftfartssektoren.

Det er imidlertid uklart, hvor hurtigt sektoren vil komme sig, da langsomme vaccinationsprocedurer, rejserestriktioner og karantæneregler kombineret med testning og andre krav virker hæmmende på flyrejser.

Genopretningen af luftfartssektoren vil kræve både lovgivningsmæssig støtte på EU-plan og betydelig offentlig og privat økonomisk bistand for at beskytte virksomheder og arbejdspladser. Det er også af afgørende betydning at garantere konkurrencen i sektoren for at sikre, at forbrugerne har adgang til rejser til overkommelige priser, og for at sikre lige vilkår for luftfartsselskaber og arbejdstagere. Det er tydeligt, at der er behov for flere koordinerede foranstaltninger og fælles protokoller på EU-plan for at skabe et nyt opsving for rejser og turisme. Desuden er der behov for en socialt ansvarlig og mere bæredygtig genopretning i overensstemmelse med EU's klimamål for at gøre luftfarten mere modstandsdygtig og fremtidssikret.

1. Har Kommissionen til hensigt at foreslå yderligere foranstaltninger til støtte for genopretningen af EU's luftfartssektor? Hvordan kan koordineringen af rejserestriktioner og sundhedskrav blive forbedret - ud over indførelsen af det digitale grønne certifikat - for at sikre sammenhæng mellem de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne, forbedre rejsesikkerheden og tilskynde til billetbestillinger? Hvordan kan der sikres lige vilkår for luftfartsselskaberne, samtidig med at arbejdspladserne bevares, og arbejdstagernes rettigheder respekteres?

2. Har Kommissionen til hensigt at overveje de økonomiske, sociale og konnektivitetsmæssige aspekter af luftfarten i EU-lovgivningen, bl.a. i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1008/2008, samtidig med at der sikres en bedre koordinering mellem EU og de nationale transportmyndigheder?

Indgivet: 3.5.2021

Svarfrist: 4.8.2021

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 4. maj 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik