Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 10k
3. toukokuuta 2021
O-000033/2021
Suullisesti vastattava kysymys  O-000033/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Karima Delli
liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta
 Aihe: Covid-19-kriisin vaikutukset ilmailualaan

Covid-19-pandemia on vaikuttanut vakavasti koko ilmailualaan, ja lentoliikenne on vähentynyt yli kahdella kolmanneksella vuoden 2019 tasosta. Tämä lentoliikenteen pitkäaikainen supistuminen vaikuttaa vielä vuosien päähän, ja se uhkaa vaarantaa yritysten elinkelpoisuuden, työpaikat sekä työolot ja -ehdot.

Komissio on esittänyt kiireellisiä toimenpiteitä, kuten lentoyhtiöille myönnettyjen lähtö- ja saapumisaikojen käyttökynnysten alentamista, ohjeita lentomatkustajien covid-19-testauksesta ja karanteenista sekä digitaalisen vihreän todistuksen käyttöönottoa. Se on myös julkaissut valmisteluasiakirjan valtiontukisäännöistä ja julkisen palvelun tarjoamisesta ilmailualalla.

On kuitenkin epäselvää, miten nopeasti ala elpyy, sillä rokotusten hidas edistyminen, matkustusrajoitukset ja karanteenisäännöt yhdessä testaus- ja muiden vaatimusten kanssa vaikeuttavat lentomatkustusta.

Ilmailuala tarvitsee elpyäkseen sekä EU-tason sääntelytukea että merkittävää julkista ja yksityistä taloudellista tukea yritysten ja työpaikkojen turvaamiseksi. On myös olennaisen tärkeää turvata alan kilpailu, jotta kuluttajilla on varmasti mahdollisuus matkustaa kohtuuhintaisesti, sekä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset lentoliikenteen harjoittajille ja työntekijöille. On selvää, että matkustuksen ja matkailun käynnistyminen uudelleen edellyttää koordinoidumpia EU-tason toimenpiteitä ja yhteisiä käytäntöjä. Lisäksi tarvitaan EU:n ilmastotavoitteiden mukaista sosiaalisesti vastuullista ja kestävämpää elpymistä, jotta ilmailusta tulisi häiriönsietokykyisempi ja tulevaisuudenkestävämpi.

1. Aikooko komissio ehdottaa lisätoimenpiteitä EU:n ilmailualan elpymisen tukemiseksi? Miten matkustusrajoitusten ja terveysvaatimusten koordinointia voitaisiin digitaalisen vihreän todistuksen käyttöönoton ohella parantaa niin, että varmistetaan johdonmukaisuus jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden välillä, parannetaan matkustusvarmuutta ja kannustetaan tekemään varauksia? Miten voidaan varmistaa lentoliikenteen harjoittajien tasapuoliset toimintaedellytykset säilyttäen samalla työpaikat ja kunnioittaen työntekijöiden oikeuksia?

2. Aikooko komissio pohtia ilmailun taloudellisia, sosiaalisia ja yhteenliitettävyyttä koskevia näkökohtia EU:n lainsäädännössä, myös asetuksen (EY) N:o 1008/2008 tarkistuksessa, ja varmistaa samalla, että EU:n ja kansallisten liikenneviranomaisten välinen koordinointi paranee?

Jätetty: 3.5.2021

Määräaika: 4.8.2021

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 4. toukokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö