Parlamentiniai klausimai
PDF 42kWORD 10k
2021 m. gegužės 3 d.
O-000033/2021
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000033/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu
 Tema: COVID-19 krizės poveikis aviacijos sektoriui

COVID-19 pandemija padarė didelį poveikį visam aviacijos sektoriui – oro eismas sumažėjo daugiau nei dviem trečdaliais, palyginti su 2019 m. lygiu. Šis ilgalaikis eismo sumažėjimas turės pasekmių ateityje ir kels grėsmę įmonių ekonominiam gyvybingumui, darbo vietoms ir darbo sąlygoms.

Komisija pasiūlė neatidėliotinų priemonių, pvz., oro transporto bendrovėms taikomų laiko tarpsnių naudojimo ribų mažinimą, oro transportu keliaujantiems asmenims skirtas COVID-19 testavimo ir karantino gaires bei skaitmeninio žaliojo pažymėjimo įdiegimą. Ji taip pat paskelbė darbinį dokumentą dėl valstybės pagalbos taisyklių ir viešųjų paslaugų teikimo oro transporto sektoriuje.

Tačiau atsigavimo tempas nėra aiškus, nes lėtos vakcinacijos procedūros, kelionės apribojimai ir karantino taisyklės kartu su testavimu ir kitais reikalavimais trukdo kelionėms lėktuvu.

Norint atgaivinti aviacijos sektorių, reikės reguliavimo paramos ES lygmeniu ir didelės finansinės paramos iš viešųjų ir privačių išteklių, kad būtų išsaugota veikla ir darbo vietos. Taip pat būtina šiame sektoriuje išsaugoti konkurenciją, kad keleiviai galėtų keliauti už prieinamą kainą, o oro vežėjams ir darbuotojams būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Akivaizdu, kad norint atnaujinti keliones ir atgaivinti turizmą, ES lygmeniu reikalingos labiau suderintos priemonės ir bendri protokolai. Be to, reikia socialiai atsakingo ir tvaresnio ekonomikos atsigavimo, kuris atitiktų ES klimato tikslus, kad aviacija taptų atsparesnė ir geriau pasirengusi ateičiai.

1. Ar Komisija ketina pasiūlyti papildomų priemonių, kuriomis būtų remiamas ES aviacijos sektoriaus atsigavimas? Be skaitmeninio žaliojo pažymėjimo, kaip ketinama pagerinti kelionių apribojimų ir sveikatos reikalavimų derinimą, kad būtų išvengta nesuderinamo skirtingų valstybių narių priemonių taikymo, padidintas kelionių tikrumas ir skatinamos rezervacijos? Kaip užtikrinti, kad oro vežėjai naudotųsi vienodomis sąlygomis, būtų išsaugotos darbo vietos ir gerbiamos darbuotojų teisės?

2. Ar Komisija, glaudžiau koordinuodama Europos ir nacionalines transporto institucijas, ketina atsižvelgti į ekonominius, socialinius ir su aviacijos sujungiamumu susijusius aspektus ES teisės aktuose, įskaitant Reglamento Nr. 1008/2008 peržiūrą?

Pateikta: 3.5.2021

Atsakyti iki: 4.8.2021

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2021 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika