Parlementaire vragen
PDF 40kWORD 10k
3 mei 2021
O-000033/2021
Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000033/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme
 Betreft: De gevolgen van de COVID-19-crisis voor de luchtvaartsector

De COVID-19-pandemie heeft verstrekkende gevolgen voor de hele luchtvaartsector en heeft al geleid tot een vermindering van het luchtverkeer met ruim twee derde ten opzichte van 2019. Deze langdurige vermindering van het luchtverkeer zal ook in de komende jaren gevolgen hebben en vormt een bedreiging voor de economische levensvatbaarheid van bedrijven, banen en arbeidsomstandigheden.

De Commissie heeft noodmaatregelen voorgelegd, waaronder de verlaging van de drempels voor slotgebruik, de opstelling van richtsnoeren voor COVID-19-tests en -quarantaine voor luchtreizigers, en de uitrol van het digitaal groen certificaat. Daarnaast heeft zij een werkdocument gepubliceerd over staatssteunregels en de verlening van openbare diensten in de luchtvaartsector.

Het is echter niet duidelijk hoe snel de sector zich zal herstellen, aangezien het luchtvervoer wordt belemmerd door trage vaccinatieprocedures, reisbeperkingen en quarantaineregels, alsook door test- en andere vereisten.

Het herstel van de luchtvaartsector zal zowel regelgevende ondersteuning op EU-niveau als de verstrekking van aanzienlijke openbare en particuliere financiële steun vereisen om het bedrijfsleven en de werkgelegenheid veilig te stellen. Bovendien is het van essentieel belang dat de concurrentie in de sector wordt gewaarborgd om ervoor te zorgen dat consumenten toegang hebben tot betaalbare reizen en dat er sprake is van een gelijk speelveld voor luchtvaartmaatschappijen en werknemers. Het is duidelijk dat er meer gecoördineerde maatregelen en gemeenschappelijke protocollen nodig zijn op EU-niveau om de reisbranche en het toerisme nieuw leven in te blazen. Voorts is er behoefte aan een maatschappelijk verantwoord en duurzamer herstel dat in overeenstemming is met de klimaatdoelstellingen van de EU, om de luchtvaart veerkrachtiger te maken en klaar te stomen voor de toekomst.

1. Is de Commissie van plan nadere maatregelen voor te stellen ter ondersteuning van het herstel van de luchtvaartsector van de EU? Hoe kan, naast de invoering van het digitaal groen certificaat, de coördinatie van reisbeperkingen en sanitaire vereisten worden verbeterd om te zorgen voor samenhang tussen de maatregelen van de lidstaten, de reiszekerheid te bevorderen en consumenten aan te sporen reizen te boeken? Hoe kan een gelijk speelveld voor luchtvaartmaatschappijen tot stand worden gebracht zonder de werkgelegenheid aan te tasten of afbreuk te doen aan de rechten van werknemers?

2. Is de Commissie voornemens na te denken over de economische, sociale en connectiviteitsaspecten van de luchtvaart in de EU-wetgeving, met inbegrip van de herziening van Verordening (EG) nr. 1008/2008, en tegelijkertijd te zorgen voor meer coördinatie tussen EU- en nationale vervoersautoriteiten?

Ingediend: 3.5.2021

Vervalt: 4.8.2021

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 4 mei 2021Juridische mededeling - Privacybeleid