Interpelacje
PDF 48kWORD 10k
3 maja 2021
O-000033/2021
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000033/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki
 Przedmiot: Wpływ kryzysu związanego z COVID‑19 na sektor lotnictwa

Pandemia COVID-19 poważnie dotknęła cały sektor lotnictwa. W porównaniu z 2019 r. ruch lotniczy zmniejszył się o ponad dwie trzecie. Ten długotrwały spadek będzie miał konsekwencje przez lata i zagraża rentowności przedsiębiorstw, zatrudnieniu oraz warunkom pracy.

Komisja zaproponowała środki nadzwyczajne. Między innymi obniżyła wymogi dla linii lotniczych dotyczące wykorzystywania przydziałów czasu na start lub lądowanie, opracowała wytyczne na temat testów na COVID-19 i kwarantanny dla podróżujących drogą powietrzną oraz wprowadza zielone zaświadczenie cyfrowe. Wydała również dokument roboczy o zasadach pomocy państwa i świadczeniu usług publicznych w sektorze lotniczym.

Nie wiadomo jednak, jak szybko sektor powróci do normalnego funkcjonowania. Lotom nie sprzyja powolne tempo szczepień, ograniczenia związane z podróżami i kwarantanną, testy i inne wymogi.

Aby ożywić branżę lotniczą, potrzebne będzie zarówno wsparcie regulacyjne na szczeblu UE, jak i znaczna pomoc finansowa z sektora publicznego i prywatnego w celu ochrony przedsiębiorstw i miejsc pracy. Konieczna jest również ochrona konkurencji w sektorze, aby umożliwić konsumentom podróże po przystępnych cenach oraz stworzyć przewoźnikom lotniczym i pracownikom równe warunki działania. Nie ma wątpliwości, że ponowne ożywienie podróży i turystyki wymaga bardziej skoordynowanych środków i wspólnych protokołów na szczeblu UE. Co więcej, odbudowa sektora musi być odpowiedzialna społecznie i bardziej zrównoważona. Jest to zgodne z celami klimatycznymi UE, które zakładają zwiększenie odporności lotnictwa i dostosowanie go do przyszłych wyzwań.

1. Czy Komisja zamierza zaproponować dalsze środki, aby wesprzeć odbudowę unijnego sektora lotnictwa? W jaki sposób, oprócz wprowadzenia zielonego zaświadczenia cyfrowego, można poprawić koordynację ograniczeń związanych z podróżami i wymogów sanitarnych, aby zapewnić spójność działań państw członkowskich, zwiększyć pewność podróżowania i zachęcić konsumentów do zakupu biletów? W jaki sposób można zapewnić przewoźnikom lotniczym równe warunki działania, a jednocześnie utrzymać miejsca pracy i przestrzegać praw pracowniczych?

2. Czy, między innymi podczas przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1008/2008, Komisja zamierza zastanowić się nad aspektami lotnictwa w prawodawstwie UE dotyczącymi gospodarki, społeczeństwa i jakości sieci połączeń, a jednocześnie zapewnić większą koordynację między unijnymi i krajowymi organami ds. transportu?

Przedłożone: 3.5.2021

Termin ważności: 4.8.2021

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności