Parlamentné otázky
PDF 43kWORD 10k
3. mája 2021
O-000033/2021
Otázka na ústne zodpovedanie  O-000033/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 Vec: Vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na odvetvie leteckej dopravy

Pandémia ochorenia COVID-19 vážne zasiahla celé odvetvie leteckej dopravy, pričom v porovnaní s úrovňou z roku 2019 sa objem leteckej dopravy znížil o viac ako dve tretiny. Tento dlhodobý pokles dopravy sa prejaví v nadchádzajúcich rokoch a ohrozuje hospodársku životaschopnosť spoločností, pracovné miesta a pracovné podmienky.

Komisia predložila núdzové opatrenia, ako je zníženie hraničných hodnôt využívania prevádzkových intervalov pre letecké spoločnosti, poskytnutie usmernení o testovaní na ochorenie COVID-19 a o karanténe pre cestujúcich leteckou dopravou a zavedenie digitálneho zeleného osvedčenia. Vydala tiež pracovný dokument o pravidlách štátnej pomoci a poskytovaní verejných služieb v odvetví leteckej dopravy.

Nie je však jasné, ako rýchlo sa toto odvetvie zotaví, keďže pomalé postupy očkovania, cestovné obmedzenia a pravidlá karantény spolu s testovacími a inými požiadavkami sťažujú leteckú dopravu.

Oživenie odvetvia leteckej dopravy si bude vyžadovať regulačnú podporu na úrovni EÚ, ako aj poskytnutie významnej finančnej pomoci z verejných a súkromných zdrojov na ochranu podnikov a pracovných miest. Je tiež nevyhnutné chrániť hospodársku súťaž v tomto odvetví s cieľom zabezpečiť spotrebiteľom prístup k cenovo dostupnému cestovaniu a zaručiť leteckým dopravcom a pracovníkom rovnaké podmienky. Je jasné, že na oživenie cestovania a cestovného ruchu sú potrebné koordinovanejšie opatrenia a spoločné protokoly na úrovni EÚ. Okrem toho musí byť oživenie odvetvia sociálne zodpovedné a udržateľnejšie, a to v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy, aby sa odvetvie leteckej dopravy stalo odolnejšie a obstálo aj v budúcnosti.

1. Má Komisia v úmysle navrhnúť ďalšie opatrenia na podporu oživenia odvetvia leteckej dopravy EÚ? Ako by sa okrem zavedenia digitálneho zeleného osvedčenia mohla zlepšiť koordinácia cestovných obmedzení a hygienických požiadaviek, aby sa zabezpečila konzistentnosť opatrení prijatých členskými štátmi, zvýšila sa istota cestovania a podporili sa rezervácie? Ako možno zabezpečiť rovnaké podmienky pre leteckých dopravcov pri zachovaní pracovných miest a dodržiavaní práv pracovníkov?

2. Plánuje sa Komisia zamyslieť nad hospodárskymi a sociálnymi aspektmi a aspektmi prepojiteľnosti leteckej dopravy v právnych predpisoch EÚ, a to aj pri revízii nariadenia (ES) č. 1008/2008, a zároveň zabezpečiť väčšiu koordináciu medzi úniovými a vnútroštátnymi dopravnými orgánmi?

Predložené: 3.5.2021

Termín na zodpovedanie: 4.8.2021

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 4. mája 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia