Парламентарен въпрос - O-000037/2021Парламентарен въпрос
O-000037/2021

Стратегията на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие

Въпрос с искане за устен отговор  O-000037/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Cristian-Silviu Buşoi
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Процедура : 2021/2568(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000037/2021
Внесени текстове :
O-000037/2021 (B9-0024/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

Цифровизацията – ключов приоритет на ЕС – зависи от киберсигурността. Кризата, предизвикана от COVID-19, само изостря тази зависимост. Приветстваме инициативите, обявени в Стратегията на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие, но също така отбелязваме развитието на естеството и сложността на киберзаплахите, риска от фрагментирано регулиране и възможността за укрепване на нашата промишленост. В този контекст бихме приветствали конкретни отговори от Комисията на следните въпроси:

Внесен: 31.5.2021

Краен срок: 1.9.2021

Последно осъвременяване: 1 юни 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност