Διαδικασία : 2021/2568(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000037/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000037/2021 (B9-0024/2021)

Συζήτηση :

PV 09/06/2021 - 13
CRE 09/06/2021 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 10k
31 Μαΐου 2021
O-000037/2021
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000037/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Cristian-Silviu Buşoi
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία

Η ψηφιοποίηση —βασική προτεραιότητα της ΕΕ— εξαρτάται από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η κρίση της νόσου COVID-19 την επιδεινώνει. Επικροτούμε τις πρωτοβουλίες που εξαγγέλθηκαν στη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την ψηφιακή δεκαετία, αλλά σημειώνουμε επίσης την εξέλιξη της φύσης και της πολυπλοκότητας των απειλών στον κυβερνοχώρο, τον κίνδυνο κατακερματισμένων κανονιστικών ρυθμίσεων και την ευκαιρία ενίσχυσης της βιομηχανίας μας. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σκόπιμο να δοθούν από την Επιτροπή συγκεκριμένες απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πώς και πότε προτίθεται να καταρτίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι τα συνδεδεμένα προϊόντα και οι συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων εφοδιασμού, είναι ασφαλή βάσει σχεδιασμού, ανθεκτικά σε συμβάντα στον κυβερνοχώρο και μπορούν να διορθωθούν ταχύτατα όταν εντοπίζονται τρωτά σημεία; Σχεδιάζει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει την ανάγκη θέσπισης απαιτήσεων κυβερνοασφάλειας για τις εφαρμογές, το λογισμικό, το ένθετο λογισμικό και τα λειτουργικά συστήματα;

2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και συγκεκριμένα μειώνοντας την τεχνολογική της εξάρτηση και το χάσμα δεξιοτήτων; Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ δαπανώνται με συνεργιστικό τρόπο για την επίτευξη αυτών των στόχων;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να βελτιώσει την κυβερνοασφάλεια στον πυρήνα του διαδικτύου, διατηρώντας παράλληλα το διαδίκτυο ελεύθερο, ανοικτό και ουδέτερο;

Κατάθεση: 31.5.2021

Λήξη προθεσμίας: 1.9.2021

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου