Întrebare parlamentară - O-000041/2021Întrebare parlamentară
O-000041/2021

  Prezentarea unei strategii a UE privind demografia

  7.6.2021

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000041/2021
  adresată Comisiei
  Articolul 136 din Regulamentul de procedură
  Simona Baldassarre (ID), Romana Tomc (PPE), Marco Zullo (Renew), Helmut Geuking (PPE), Karlo Ressler (PPE), Daniel Buda (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Sunčana Glavak (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Annalisa Tardino (ID), Isabella Tovaglieri (ID), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Raffaele Stancanelli (ECR), Álvaro Amaro (PPE), Pascal Arimont (PPE), Franc Bogovič (PPE), György Hölvényi (PPE), Adam Jarubas (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Eva Maydell (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Emil Radev (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Loránt Vincze (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Javier Zarzalejos (PPE), Željana Zovko (PPE), Elisabetta Gualmini (S&D), Sandro Gozi (Renew), Susana Solís Pérez (Renew), Matteo Adinolfi (ID), Alessandra Basso (ID), Marco Campomenosi (ID), Massimo Casanova (ID), Francesca Donato (ID), Valentino Grant (ID), Elena Lizzi (ID), Luisa Regimenti (ID), Stefania Zambelli (ID), Marco Zanni (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Nicola Procaccini (ECR), Vincenzo Sofo (ECR), Beata Szydło (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Andor Deli (NI), Kinga Gál (NI), Edina Tóth (NI)

  În prezent, UE se confruntă cu numeroase provocări demografice. Potrivit Comisiei Europene, se preconizează că, până în 2070, 30,3% din populația Europei va fi reprezentată de cetățeni cu vârsta de 65 de ani sau mai mult (față de 20,3% în 2019). Potrivit Eurostat, rata totală a fertilității în UE a fost de 1,53 în 2019, cu o tendință de scădere constantă, aceasta fiind cu mult inferioară ratei fertilității considerate a reprezenta nivelul de înlocuire în țările dezvoltate (2,1 nașteri pentru fiecare femeie). Studiul intitulat „Demographic Outlook for the European Union”[1] (Perspective demografice pentru Uniunea Europeană) furnizează informații potrivit cărora componența gospodăriei are un impact direct asupra riscului de sărăcie. Riscul de sărăcie își face apariția de îndată ce într-o familie se nasc copii care trebuie îngrijiți, iar acest risc crește odată cu numărul copiilor. Nașterea unui copil sau a mai multor copii presupune, în general, costuri mai mari pentru familie și, prin urmare, se asociază cu un risc mai ridicat de sărăcie pentru membrii săi. În plus, o serie de regiuni ale UE se confruntă cu un declin accelerat al populației și cu un exod al creierelor din cauza lipsei oportunităților de dezvoltare la nivel local. Uniunea Europeană riscă să reprezinte, în viitor, o proporție din ce în ce mai scăzută din populația și din PIB-ul mondial, având în vedere că pandemia de COVID-19 a exacerbat aceste tendințe negative, afectând așteptările tinerilor și ale familiilor pe plan economic și social. După cum a afirmat recent vicepreședinta Comisiei, Dubravka Šuica, declinul demografic înseamnă pentru Uniune „o populație în curs de îmbătrânire, rate scăzute ale natalității și scăderea populației în vârstă de muncă. Aceste schimbări ne afectează în mod semnificativ economia, politicile sociale și de ocupare a forței de muncă, finanțele publice și coeziunea teritorială”. Prin urmare, am dori să adresăm Comisiei următoarele întrebări:

  Depunere: 7.6.2021

  Dată-limită: 8.9.2021

  Ultima actualizare: 9 iunie 2021
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate