Процедура : 2021/2734(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000044/2021

Внесени текстове :

O-000044/2021 (B9-0032/2021)

Разисквания :

PV 15/09/2021 - 18
CRE 15/09/2021 - 18

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 52kWORD 10k
15 юни 2021 г.
O-000044/2021
Въпрос с искане за устен отговор  O-000044/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Атидже Алиева-Вели, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
от името на комисията по заетост и социални въпроси
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: Обръщане на отрицателните социални последствия от пандемията от COVID-19

Икономическият спад, предизвикан от пандемията от COVID-19, оказа драматично въздействие върху пазара на труда. Той доведе до задълбочаване на неравенството, увеличаване на броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, и възпрепятства достъпа до услуги. Въпреки че се очаква равнищата на безработица да спаднат през 2022 г., социалните последици от здравната криза трябва да бъдат преодолени. Пандемията хвърли светлина върху съществуващите дисбаланси и ускори опасните социални тенденции, като например несигурността на условията на живот и труд на някои групи работници, което оказва сериозно въздействие върху най-уязвимите групи. Комисията по заетост и социални въпроси би желала да зададе на Комисията следните въпроси:

1. Как ще работи Комисията заедно с държавите членки за справяне със социалните последици от пандемията, за защита на правата и за подобряване на положението на уязвимите групи, които са непропорционално засегнати от кризата?

2. Как ще работи Комисията, за да гарантира своевременното събиране на качествени дезагрегирани данни относно последиците от пандемията за заетостта и социалното положение в ЕС, особено сред най-уязвимите групи?

3. По какъв начин Комисията ще гарантира, че националните планове за възстановяване и устойчивост се изпълняват надлежно и допринасят за постигането на целите, посочени в Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), по-специално по отношение на качествената заетост, намаляването на бедността и социалното и икономическо сближаване във възходяща посока?

4. Как Комисията ще оценява и наблюдава прилагането и въздействието на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE)?

5. Как Комисията ще продължи да координира и подпомага развитието на умения и компетентности в съответствие с нуждите на пазара на труда в контекста на възстановяването на ЕС и цифровия и „зеления“ преход?

6. Как ще работи Комисията с държавите членки за подобряване на действията на ЕС за повишаване на социалната издръжливост и устойчивостта на възстановяването на европейските икономики и за по-добро реагиране на бъдещи кризи?

Внесен: 15.6.2021

Краен срок: 16.9.2021

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 16 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност