Postup : 2021/2734(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000044/2021

Předložené texty :

O-000044/2021 (B9-0032/2021)

Rozpravy :

PV 15/09/2021 - 18
CRE 15/09/2021 - 18

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 47kWORD 10k
15. června 2021
O-000044/2021
Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000044/2021
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 Odpověď na plenárním zasedání 
 Předmět: Zvrácení negativních sociálních důsledků pandemie COVID-19

Hospodářský útlum způsobený pandemií COVID-19 má dramatický dopad na trh práce. V jeho důsledku se prohloubily nerovnosti, zvýšil se počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením a zkomplikoval přístup ke službám. Ačkoli se má nezaměstnanost v roce 2022 snížit, je nutné řešit sociální dopady této zdravotní krize. Pandemie odhalila existující nerovnováhu a urychlila nebezpečné sociální trendy – jako je nejisté bydlení a zaměstnání některých skupin pracovníků –, které tvrdě doléhají na nejzranitelnější skupiny. V této souvislosti by Výbor pro zaměstnanost a sociální věci rád Komisi položil následující otázky:

1. Jak hodlá Komise ve spolupráci s členskými státy řešit sociální důsledky pandemie a chránit práva a zlepšit situaci zranitelných skupin, které byly krizí postiženy nejtvrději?

2. Jak hodlá Komise zajistit rychlý sběr kvalitních rozčleněných údajů o důsledcích pandemie pro zaměstnanost a sociální situaci v EU, zejména v případě nejzranitelnějších skupin?

3. Jak Komise zajistí, aby vnitrostátní plány na podporu oživení a odolnosti byly řádně plněny a přispívaly k plnění cílů nařízení o nástroji pro oživení a odolnost, zejména pokud jde o kvalitní zaměstnanost, zmírňování chudoby a vzestupné hospodářské a sociální sbližování?

4. Jak bude Komise hodnotit a sledovat uplatňování a dopad Evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE)?

5. Jak bude Komise více koordinovat a podporovat rozvoj dovedností a kompetencí podle potřeb trhu práce v kontextu hospodářského oživení EU a digitální a ekologické transformace?

6. Jak hodlá Komise ve spolupráci s členskými státy zlepšit opatření EU na posílení sociální odolnosti a udržitelnosti v rámci oživení evropských ekonomik a jak hodlá zlepšit reakci na budoucí krize?

Předložení: 15.6.2021

Platná do: 16.9.2021

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 16. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí