Parlamentní otázka - O-000044/2021Parlamentní otázka
O-000044/2021

Zvrácení negativních sociálních důsledků pandemie COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000044/2021
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Postup : 2021/2734(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000044/2021
Předložené texty :
O-000044/2021 (B9-0032/2021)
Hlasování :
Přijaté texty :

Hospodářský útlum způsobený pandemií COVID-19 má dramatický dopad na trh práce. V jeho důsledku se prohloubily nerovnosti, zvýšil se počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením a zkomplikoval přístup ke službám. Ačkoli se má nezaměstnanost v roce 2022 snížit, je nutné řešit sociální dopady této zdravotní krize. Pandemie odhalila existující nerovnováhu a urychlila nebezpečné sociální trendy – jako je nejisté bydlení a zaměstnání některých skupin pracovníků –, které tvrdě doléhají na nejzranitelnější skupiny. V této souvislosti by Výbor pro zaměstnanost a sociální věci rád Komisi položil následující otázky:

Předložení: 15.6.2021

Platná do: 16.9.2021

Poslední aktualizace: 16. června 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí