Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000044/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000044/2021

  De negative sociale følger af covid-19-pandemien skal vendes

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000044/2021
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 136
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
  for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

  Procedure : 2021/2734(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000044/2021
  Indgivne tekster :
  O-000044/2021 (B9-0032/2021)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Den økonomiske afmatning forårsaget af covid-19-pandemien har haft dramatiske konsekvenser for arbejdsmarkedet. Det har ført til øget ulighed, et stigende antal mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, og hindret adgang til tjenesteydelser. Selv om arbejdsløsheden forventes at falde i 2022, er det nødvendigt at tage hånd om de sociale konsekvenser af sundhedskrisen. Pandemien har kastet lys over de eksisterende ubalancer og fremskyndet farlige sociale tendenser såsom usikre leve- og arbejdsvilkår for visse grupper af arbejdstagere, hvilket har alvorlige konsekvenser for de mest sårbare grupper. I denne forbindelse vil Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender gerne stille Kommissionen følgende spørgsmål:

  Indgivet: 15.6.2021

  Svarfrist: 16.9.2021

  Seneste opdatering: 16. juni 2021
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik