Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000044/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000044/2021

De negative sociale følger af covid-19-pandemien skal vendes

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000044/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Procedure : 2021/2734(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000044/2021
Indgivne tekster :
O-000044/2021 (B9-0032/2021)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den økonomiske afmatning forårsaget af covid-19-pandemien har haft dramatiske konsekvenser for arbejdsmarkedet. Det har ført til øget ulighed, et stigende antal mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, og hindret adgang til tjenesteydelser. Selv om arbejdsløsheden forventes at falde i 2022, er det nødvendigt at tage hånd om de sociale konsekvenser af sundhedskrisen. Pandemien har kastet lys over de eksisterende ubalancer og fremskyndet farlige sociale tendenser såsom usikre leve- og arbejdsvilkår for visse grupper af arbejdstagere, hvilket har alvorlige konsekvenser for de mest sårbare grupper. I denne forbindelse vil Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender gerne stille Kommissionen følgende spørgsmål:

Indgivet: 15.6.2021

Svarfrist: 16.9.2021

Seneste opdatering: 16. juni 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik