Parlamento klausimas - O-000044/2021Parlamento klausimas
O-000044/2021

Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000044/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Procedūra : 2021/2734(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000044/2021
Pateikti tekstai :
O-000044/2021 (B9-0032/2021)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

COVID-19 pandemijos sukeltas ekonomikos nuosmukis turėjo milžinišką poveikį darbo rinkai, dėl jo sustiprėjo nelygybė, padidėjo asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius ir buvo sutrikdytos galimybės naudotis paslaugomis. Net jei, kaip tikimasi, 2022 m. nedarbo lygis sumažėtų, vis dar reikės spręsti sveikatos krizės sukeltas socialines problemas. Pandemija išryškino esamą nelygybę ir paspartino pavojingas socialines tendencijas, tokias kaip kai kurių darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygų nesaugumas, kuris stipriausiai paveikė labiausiai pažeidžiamas grupes. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas norėtų užduoti Komisijai šiuos klausimus:

Pateikta: 15.6.2021

Atsakyti iki: 16.9.2021

Atnaujinta: 2021 m. birželio 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika