Procedūra : 2021/2734(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000044/2021

Pateikti tekstai :

O-000044/2021 (B9-0032/2021)

Debatai :

PV 15/09/2021 - 18
CRE 15/09/2021 - 18

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 46kWORD 10k
2021 m. birželio 15 d.
O-000044/2021
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000044/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu
 Atsakymas plenariniame posėdyje 
 Tema: Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas

COVID-19 pandemijos sukeltas ekonomikos nuosmukis turėjo milžinišką poveikį darbo rinkai, dėl jo sustiprėjo nelygybė, padidėjo asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius ir buvo sutrikdytos galimybės naudotis paslaugomis. Net jei, kaip tikimasi, 2022 m. nedarbo lygis sumažėtų, vis dar reikės spręsti sveikatos krizės sukeltas socialines problemas. Pandemija išryškino esamą nelygybę ir paspartino pavojingas socialines tendencijas, tokias kaip kai kurių darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygų nesaugumas, kuris stipriausiai paveikė labiausiai pažeidžiamas grupes. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas norėtų užduoti Komisijai šiuos klausimus:

1. Kaip Komisija ketina dirbti kartu su valstybėmis narėmis, kad išspręstų pandemijos sukeltas socialines problemas, apsaugotų asmenų teises ir pagerintų pažeidžiamų grupių, kurioms krizė padarė neproporcingai didelį poveikį, padėtį?

2. Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad būtų laiku surinkti kokybiški išskaidyti duomenys apie pandemijos sukeltą poveikį užimtumui ir socialinei padėčiai ES, ypač labiausiai pažeidžiamų grupių atveju?

3. Kaip Komisija užtikrins, kad nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai būtų tinkamai įgyvendinti ir jais būtų prisidėta siekiant EGAD reglamente nustatytų tikslų, ypač susijusių su kokybišku užimtumu, skurdo mažinimu ir aukštynkrypte ekonomine ir socialine konvergencija?

4. Kaip Komisija vertins ir stebės programos SURE įgyvendinimą ir jos daromą poveikį?

5. Kaip Komisija ketina toliau koordinuoti ir remti įgūdžių ir gebėjimų ugdymą, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ES atsigavimo ir ekologinės bei skaitmeninės pertvarkos kontekste?

6. Kaip Komisija ketina dirbti kartu su valstybėmis narėmis, kad pagerintų ES veiksmus, kuriais didinamas socialinis atsparumas bei Europos ekonomikos atsigavimo tvarumas, ir geriau reaguotų į krizes ateityje?

Pateikta: 15.6.2021

Atsakyti iki: 16.9.2021

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2021 m. birželio 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika