Parlamenta jautājums - O-000044/2021Parlamenta jautājums
O-000044/2021

Covid-19 pandēmijas negatīvo sociālo seku novēršana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000044/2021
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Procedūra : 2021/2734(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000044/2021
Iesniegtie teksti :
O-000044/2021 (B9-0032/2021)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Covid-19 pandēmijas izraisītā ekonomikas lejupslīde ir dramatiski ietekmējusi darba tirgu, ir padziļinājusi nevienlīdzību un palielinājusi to cilvēku skaitu, kurus apdraud nabadzība vai sociālā atstumtība, un kavējusi piekļuvi pakalpojumiem. Lai gan paredzams, ka 2022. gadā bezdarba līmenis samazināsies, ir jārisina veselības krīzes izraisītās sociālās sekas. Pandēmija ir akcentējusi pastāvošo nelīdzsvarotību un saasinājusi bīstamas sociālās tendences, piemēram, dažu darba ņēmēju grupu dzīves un darba apstākļu nestabilitāti, kas smagi ietekmē visneaizsargātākās grupas. Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja vēlētos uzdot Komisijai šādus jautājumus:

Iesniegšanas datums: 15.6.2021

Termiņš: 16.9.2021

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 16. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika