Mistoqsija Parlamentari - O-000044/2021Mistoqsija Parlamentari
O-000044/2021

It-treġġigħ lura tal-konsegwenzi soċjali negattivi tal-pandemija tal-COVID-19

Mistoqsija għal tweġiba orali  O-000044/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proċedura : 2021/2734(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
O-000044/2021
Testi mressqa :
O-000044/2021 (B9-0032/2021)
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

It-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kkawżat mill-pandemija tal-COVID-19 kellu impatt drammatiku fuq is-suq tax-xogħol. Dan wassal biex iggravat l-inugwaljanza, żdied l-għadd ta' persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali, u ġie mxekkel l-aċċess għas-servizzi. Minkejja li r-rati tal-qgħad mistennija li jonqsu fl-2022, jeħtieġ li r-riperkussjonijiet soċjali tal-kriżi tas-saħħa jiġu indirizzati. Il-pandemija xeħtet dawl fuq l-iżbilanċi li jeżistu u aċċellerat ix-xejriet soċjali perikolużi, bħall-prekarjetà tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol ta' xi grupp ta' ħaddiema, b'impatt serju fuq il-gruppi l-aktar vulnerabbli. Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jixtieq jistaqsi lill-Kummissjoni l-mistoqsijiet li ġejjin:

Imressqa: 15.6.2021

Skadenza: 16.9.2021

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Ġunju 2021
Avviż legali - Politika tal-privatezza