Proċedura : 2021/2734(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : O-000044/2021

Testi mressqa :

O-000044/2021 (B9-0032/2021)

Dibattiti :

PV 15/09/2021 - 18
CRE 15/09/2021 - 18

Votazzjonijiet :

Testi adottati :


Mistoqsijiet parlamentari
PDF 49kWORD 10k
15 ta' Ġunju 2021
O-000044/2021
Mistoqsija għal tweġiba orali  O-000044/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 Tweġiba fil-plenarja 
 Suġġett: It-treġġigħ lura tal-konsegwenzi soċjali negattivi tal-pandemija tal-COVID-19

It-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kkawżat mill-pandemija tal-COVID-19 kellu impatt drammatiku fuq is-suq tax-xogħol. Dan wassal biex iggravat l-inugwaljanza, żdied l-għadd ta' persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali, u ġie mxekkel l-aċċess għas-servizzi. Minkejja li r-rati tal-qgħad mistennija li jonqsu fl-2022, jeħtieġ li r-riperkussjonijiet soċjali tal-kriżi tas-saħħa jiġu indirizzati. Il-pandemija xeħtet dawl fuq l-iżbilanċi li jeżistu u aċċellerat ix-xejriet soċjali perikolużi, bħall-prekarjetà tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol ta' xi grupp ta' ħaddiema, b'impatt serju fuq il-gruppi l-aktar vulnerabbli. Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jixtieq jistaqsi lill-Kummissjoni l-mistoqsijiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, kif se taħdem biex tindirizza l-konsegwenzi soċjali tal-pandemija, tipproteġi d-drittijiet u ttejjeb is-sitwazzjoni tal-gruppi vulnerabbli li ntlaqtu mill-kriżi b'mod sproporzjonat?

2. Il-Kummissjoni kif se taħdem biex tiżgura l-ġbir f'waqtu ta' data diżaggregata ta' kwalità dwar il-konsegwenzi tal-pandemija fuq is-sitwazzjoni soċjali u tal-impjiegi fl-UE, speċjalment fost il-gruppi l-aktar vulnerabbli?

3. Il-Kummissjoni kif se tiżgura li l-Pjanijiet Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza jiġu implimentati kif xieraq u jikkontribwixxu għall-objettivi ddikjarati fir-Regolament dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF), b'mod partikolari f'dawk li huma impjiegi ta' kwalità, tnaqqis tal-faqar u konverġenza soċjali u ekonomika 'l fuq?

4. Il-Kummissjoni kif se tevalwa u timmonitorja l-implimentazzjoni u l-impatt tal-istrument Ewropew għal appoġġ temporanju biex jittaffew ir-riskji ta' qgħad f'emerġenza (SURE)?

5. Il-Kummissjoni kif se tkompli tikkoordina u tappoġġja aktar l-iżvilupp tal-ħiliet u tal-kompetenzi f'konformità mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol fil-kuntest tal-irkupru tal-UE u t-tranżizzjoni diġitali u dik ekoloġika?

6. Il-Kummissjoni kif se taħdem mal-Istati Membri biex ittejjeb l-azzjonijiet tal-UE ħalli ssaħħaħ ir-reżiljenza soċjali u s-sostenibbiltà tal-irkupru tal-ekonomiji Ewropej u twieġeb aħjar għall-kriżijiet futuri?

Imressqa: 15.6.2021

Skadenza: 16.9.2021

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: EN
Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Ġunju 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza