Parlementaire vraag - O-000044/2021Parlementaire vraag
O-000044/2021

Het ombuigen van de negatieve sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000044/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Procedure : 2021/2734(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000044/2021
Ingediende teksten :
O-000044/2021 (B9-0032/2021)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De economische neergang als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft dramatische gevolgen gehad voor de arbeidsmarkt. Door de pandemie is de ongelijkheid vergroot, loopt een steeds groter aantal mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting en zijn diensten moeilijker toegankelijk geworden. Weliswaar zal de werkloosheid naar verwachting in 2022 dalen, maar de sociale gevolgen van de gezondheidscrisis moeten worden aangepakt. De pandemie heeft bestaande onevenwichtigheden aan het licht gebracht en gevaarlijke maatschappelijke trends versneld, zoals de onzekere levens- en arbeidsomstandigheden van sommige groepen werknemers, hetgeen ernstige gevolgen heeft voor de kwetsbaarste groepen. In dit verband wil de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de volgende vragen aan de Commissie stellen:

Ingediend: 15.6.2021

Vervalt: 16.9.2021

Laatst bijgewerkt op: 16 juni 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid