Procedure : 2021/2734(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000044/2021

Ingediende teksten :

O-000044/2021 (B9-0032/2021)

Debatten :

PV 15/09/2021 - 18
CRE 15/09/2021 - 18

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 10k
15 juni 2021
O-000044/2021
Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000044/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 Antwoord plenaire 
 Betreft: Het ombuigen van de negatieve sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie

De economische neergang als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft dramatische gevolgen gehad voor de arbeidsmarkt. Door de pandemie is de ongelijkheid vergroot, loopt een steeds groter aantal mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting en zijn diensten moeilijker toegankelijk geworden. Weliswaar zal de werkloosheid naar verwachting in 2022 dalen, maar de sociale gevolgen van de gezondheidscrisis moeten worden aangepakt. De pandemie heeft bestaande onevenwichtigheden aan het licht gebracht en gevaarlijke maatschappelijke trends versneld, zoals de onzekere levens- en arbeidsomstandigheden van sommige groepen werknemers, hetgeen ernstige gevolgen heeft voor de kwetsbaarste groepen. In dit verband wil de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de volgende vragen aan de Commissie stellen:

1. Hoe gaat de Commissie samen met de lidstaten de sociale gevolgen van de pandemie aanpakken, de rechten beschermen van kwetsbare groepen die onevenredig hard door de crisis zijn getroffen, en de situatie van deze groepen verbeteren?

2. Hoe denkt de Commissie te zorgen voor de tijdige vergaring van hoogwaardige uitgesplitste gegevens over de gevolgen van de pandemie voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de EU, met name onder de kwetsbaarste groepen?

3. Hoe gaat de Commissie er zorg voor dragen dat de nationale plannen voor herstel en veerkracht naar behoren worden uitgevoerd en dat deze plannen bijdragen aan het halen van de doelstellingen van de verordening inzake de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF), met name wat betreft hoogwaardige werkgelegenheid, armoedebestrijding en opwaartse sociale en economische convergentie?

4. Hoe evalueert en monitort de Commissie de tenuitvoerlegging en effecten van het Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (de SURE-regeling)?

5. Hoe gaat de Commissie de ontwikkeling van vaardigheden en competenties verder coördineren en ondersteunen in overeenstemming met de behoeften van de arbeidsmarkt in het kader van het herstel van de EU en de digitale en groene transitie?

6. Hoe denkt de Commissie samen met de lidstaten de EU-maatregelen ter vergroting van de sociale veerkracht en duurzaamheid van het herstel van de Europese economieën te verbeteren en beter te reageren op toekomstige crises?

Ingediend: 15.6.2021

Vervalt: 16.9.2021

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 16 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid