Procedură : 2021/2734(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000044/2021

Texte depuse :

O-000044/2021 (B9-0032/2021)

Dezbateri :

PV 15/09/2021 - 18
CRE 15/09/2021 - 18

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 46kWORD 10k
15 iunie 2021
O-000044/2021
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000044/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 Răspuns în plen 
 Subiect: Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19

Încetinirea creșterii economice cauzată de pandemia de COVID-19 a avut un impact dramatic asupra pieței forței de muncă. Ea a dus la adâncirea inegalităților, la creșterea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială și a împiedicat accesul la servicii. Deși se preconizează că ratele șomajului vor scădea în 2022, trebuie contracarate repercusiunile sociale ale crizei sanitare. Pandemia a scos la lumină dezechilibrele existente și a accelerat tendințe sociale periculoase, cum ar fi precaritatea condițiilor de viață și de muncă ale unui grup de lucrători, cu un impact grav asupra grupurilor celor mai vulnerabile. Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar dori să adreseze Comisiei următoarele întrebări:

1. cum va acționa Comisia împreună cu statele membre pentru a contracara consecințele sociale ale pandemiei, a proteja drepturile și a îmbunătăți situația grupurilor vulnerabile care au fost afectate în mod disproporționat de criză?

2. cum va acționa Comisia pentru a asigura colectarea în timp util a unor date defalcate de calitate privind consecințele pandemiei asupra situației sociale și a ocupării forței de muncă în UE, în special în rândul grupurilor celor mai vulnerabile?

3. cum se va asigura Comisia că planurile naționale de redresare și reziliență sunt puse în aplicare în mod adecvat și contribuie la obiectivele stabilite în Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, în special în ceea ce privește locurile de muncă de calitate, reducerea sărăciei și convergența socială și economică ascendentă?

4. cum va evalua și monitoriza Comisia punerea în aplicare și efectul Instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE)?

5. cum va coordona și sprijini în continuare Comisia dezvoltarea de aptitudini și competențe în concordanță cu nevoile pieței forței de muncă în contextul redresării UE și al tranziției digitale și verzi?

6. cum va colabora Comisia cu statele membre pentru a ameliora acțiunile UE de consolidare a rezilienței sociale și a sustenabilității redresării economiilor europene și pentru a reacționa mai bine la crizele viitoare?

Depunere: 15.6.2021

Dată-limită: 16.9.2021

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 16 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate