Întrebare parlamentară - O-000044/2021Întrebare parlamentară
O-000044/2021

Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000044/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Procedură : 2021/2734(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000044/2021
Texte depuse :
O-000044/2021 (B9-0032/2021)
Voturi :
Texte adoptate :

Încetinirea creșterii economice cauzată de pandemia de COVID-19 a avut un impact dramatic asupra pieței forței de muncă. Ea a dus la adâncirea inegalităților, la creșterea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială și a împiedicat accesul la servicii. Deși se preconizează că ratele șomajului vor scădea în 2022, trebuie contracarate repercusiunile sociale ale crizei sanitare. Pandemia a scos la lumină dezechilibrele existente și a accelerat tendințe sociale periculoase, cum ar fi precaritatea condițiilor de viață și de muncă ale unui grup de lucrători, cu un impact grav asupra grupurilor celor mai vulnerabile. Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar dori să adreseze Comisiei următoarele întrebări:

Depunere: 15.6.2021

Dată-limită: 16.9.2021

Ultima actualizare: 16 iunie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate