Parlamentná otázka - O-000044/2021Parlamentná otázka
O-000044/2021

Zvrátenie negatívnych sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000044/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Postup : 2021/2734(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000044/2021
Predkladané texty :
O-000044/2021 (B9-0032/2021)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Hospodársky pokles spôsobený pandémiou COVID-19 mal dramatický vplyv na trh práce. Viedol k prehlbujúcim sa nerovnostiam, zvyšujúcemu sa počtu ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a bránil v prístupe k službám. Hoci sa očakáva, že miera nezamestnanosti sa v roku 2022 zníži, je potrebné riešiť sociálne dôsledky krízy v oblasti zdravia. Pandémia odhalila existujúcu nerovnováhu a urýchlila nebezpečné sociálne trendy, ako je neistota životných a pracovných podmienok niektorých skupín pracovníkov, čo má vážny dosah na najzraniteľnejšie skupiny. V tejto súvislosti kladie Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Komisii tieto otázky:

Predložené: 15.6.2021

Termín na zodpovedanie: 16.9.2021

Posledná úprava: 16. júna 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia