Postup : 2021/2734(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000044/2021

Predkladané texty :

O-000044/2021 (B9-0032/2021)

Rozpravy :

PV 15/09/2021 - 18
CRE 15/09/2021 - 18

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 48kWORD 10k
15. júna 2021
O-000044/2021
Otázka na ústne zodpovedanie  O-000044/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Zvrátenie negatívnych sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19

Hospodársky pokles spôsobený pandémiou COVID-19 mal dramatický vplyv na trh práce. Viedol k prehlbujúcim sa nerovnostiam, zvyšujúcemu sa počtu ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a bránil v prístupe k službám. Hoci sa očakáva, že miera nezamestnanosti sa v roku 2022 zníži, je potrebné riešiť sociálne dôsledky krízy v oblasti zdravia. Pandémia odhalila existujúcu nerovnováhu a urýchlila nebezpečné sociálne trendy, ako je neistota životných a pracovných podmienok niektorých skupín pracovníkov, čo má vážny dosah na najzraniteľnejšie skupiny. V tejto súvislosti kladie Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Komisii tieto otázky:

1. Ako bude Komisia spolu s členskými štátmi pracovať na riešení sociálnych dôsledkov pandémie, ochrane práv a zlepšovaní situácie zraniteľných skupín, ktoré boli neúmerne zasiahnuté krízou?

2. Ako bude Komisia pracovať na zabezpečení včasného zberu kvalitných rozčlenených údajov o dôsledkoch pandémie na zamestnanosť a sociálnu situáciu v EÚ, najmä medzi najzraniteľnejšími skupinami?

3. Ako Komisia zabezpečí, aby sa národné plány na oživenie a odolnosť riadne vykonávali a prispievali k cieľom stanoveným v nariadení o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, najmä pokiaľ ide o kvalitnú zamestnanosť, znižovanie chudoby a vzostupnú sociálnu a hospodársku konvergenciu?

4. Ako bude Komisia hodnotiť a monitorovať vykonávanie a vplyv európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE)?

5. Ako bude Komisia ďalej koordinovať a podporovať rozvoj kvalifikácií a kompetencií v súlade s potrebami trhu práce v kontexte oživenia EÚ a digitálnej a zelenej transformácie?

6. Ako bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zlepšiť opatrenia EÚ na posilnenie sociálnej odolnosti a udržateľnosti oživenia európskych hospodárstiev a lepšie reagovať na budúce krízy?

Predložené: 15.6.2021

Termín na zodpovedanie: 16.9.2021

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 16. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia