Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000049/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000049/2021

  Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης στον τομέα των αερομεταφορών

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000049/2021
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 136 του Κανονισμού
  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri, Sandra Pereira
  εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  Διαδικασία : 2021/2607(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000049/2021
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000049/2021 (B9-0030/2021)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Κατά τη διάρκεια των λίγων τελευταίων ετών, επήλθαν πολλές αλλαγές στον τομέα των αερομεταφορών. Ορισμένες από αυτές συνέβαλαν στο να διαφοροποιηθούν οι συμβατικοί τύποι για την απασχόληση ιπτάμενου προσωπικού, όπως για παράδειγμα τα συστήματα pay-to-fly, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των επιχειρησιακών βάσεων σε διάφορα κράτη, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους αθέμιτου ανταγωνισμού.

  Πρόσφατα, οκτώ κράτη μέλη προέβησαν σε κοινή δήλωση με έμφαση στις κοινωνικές και εργασιακές πτυχές του τομέα των αερομεταφορών. Επιπλέον, υπήρξε, με πρωτοβουλία των εργαζομένων που επλήγησαν, μεγάλος αριθμός δικαστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων εργασίας, διαμαρτυριών και απεργιών.

  Η πανδημία COVID-19 έπληξε και τον τομέα των αερομεταφορών της ΕΕ, καθώς η προσπάθεια των αεροπορικών εταιρειών να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα και να μειώσουν το κόστος τους οδήγησε σε μείωση της εναέριας κυκλοφορίας άνω των δύο τρίτων και σε απώλεια πολλών θέσεων εργασίας. Παρά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στο να επαναφέρουν τη δραστηριότητά τους στα προ πανδημίας επίπεδα. Χωρίς σημάδια βελτίωσης στον ορίζοντα, εκφράζονται φόβοι ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας και στην περαιτέρω υποβάθμιση των όρων και συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ερωτά:

  Κατάθεση: 18.6.2021

  Λήξη προθεσμίας: 19.9.2021

  Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουνίου 2021
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου