Parlamentarno pitanje - O-000050/2021Parlamentarno pitanje
O-000050/2021

Povreda prava EU-a i prava građana pripadnika zajednice LGBTIQ u Mađarskoj nakon pravnih izmjena koje je donio mađarski parlament

22.6.2021

Pitanje za usmeni odgovor  O-000050/2021
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Liesje Schreinemacher (Renew), Malin Björk (The Left), Evelyn Regner (S&D), Pierre Karleskind (Renew), Michal Šimečka (Renew), Katalin Cseh (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Karen Melchior (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Brando Benifei (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Moritz Körner (Renew), Evelyne Gebhardt (S&D), Marianne Vind (S&D), Olivier Chastel (Renew), Silvia Modig (The Left), Claudia Gamon (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Malik Azmani (Renew), Alexandra Geese (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Pascal Durand (Renew), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Robert Biedroń (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Vera Tax (S&D), Thijs Reuten (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Massimiliano Smeriglio (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Manuel Bompard (The Left), Nathalie Loiseau (Renew), Samira Rafaela (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Arba Kokalari (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Birgit Sippel (S&D), Tanja Fajon (S&D), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Svenja Hahn (Renew), Chris MacManus (The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Barry Andrews (Renew)

Mađarski parlament je 15. lipnja 2021. usvojio amandmane koje su predložili zastupnici Fidesza i kojima se ozbiljno ograničava sloboda govora i prava djece. Konačnim tekstom, usvojenim sa 157 glasova za i jednim glasom protiv, zabranjuju se obrazovni programi i javno oglašavanje na temu zajednice LGBTQI. Te promjene na neugodan način podsjećaju na ruske zakone protiv LGBTI propagande jer se njima u školama i javnom oglašavanju za osobe mlađe od 18 godina zabranjuje opisivanje i promicanje rodnog identiteta koji je drugačiji od spola dobivenog po rođenju, promjene spola i homoseksualnosti.

Te će se izmjene uključiti u sljedeće zakone: Zakon o zaštiti djece, Zakon o aktivnostima oglašavanja poduzeća, Zakon o medijima (svi će se takvi sadržaji smatrati kategorijom V. (neprikladni za maloljetnike) te će objavljivanje takvog sadržaja biti zabranjeno u javnim oglasima), Zakon o zaštiti obitelji i Zakon o javnom obrazovanju (takve se teme ne mogu obrađivati u okviru spolnog odgoja i škole ne mogu pozvati vanjske stručnjake ili nevladine organizacije da sudjeluju u obrazovanju o „spolnoj kulturi, spolnom životu, spolnoj orijentaciji ili seksualnom razvoju”).

U tom kontekstu:

Podneseno: 22.6.2021

Rok za odgovor: 23.9.2021

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti