Întrebare parlamentară - O-000050/2021Întrebare parlamentară
O-000050/2021

Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor legislative adoptate de parlamentul Ungariei

22.6.2021

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000050/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Liesje Schreinemacher (Renew), Malin Björk (The Left), Evelyn Regner (S&D), Pierre Karleskind (Renew), Michal Šimečka (Renew), Katalin Cseh (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Karen Melchior (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Brando Benifei (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Irène Tolleret (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Moritz Körner (Renew), Evelyne Gebhardt (S&D), Marianne Vind (S&D), Olivier Chastel (Renew), Silvia Modig (The Left), Claudia Gamon (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Malik Azmani (Renew), Alexandra Geese (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Pascal Durand (Renew), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Robert Biedroń (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Vera Tax (S&D), Thijs Reuten (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Massimiliano Smeriglio (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Manuel Bompard (The Left), Nathalie Loiseau (Renew), Samira Rafaela (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Arba Kokalari (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Birgit Sippel (S&D), Tanja Fajon (S&D), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Svenja Hahn (Renew), Chris MacManus (The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Barry Andrews (Renew)

La 15 iunie 2021, parlamentul Ungariei a votat în favoarea amendamentelor propuse de deputații Fidesz, care restrâng grav libertatea de exprimare și drepturile copiilor. Textul final, care a fost adoptat cu 157 voturi pentru și unu contra, interzice programele educaționale pe tema LGBTQI și publicitatea serviciilor publice. Modificările seamănă, în mod straniu, cu legile ruse împotriva „propagandei LGBTI”, deoarece interzic „prezentarea și promovarea unei identități de gen diferite de sexul de la naștere, a schimbării de sex și a homosexualității” în școli și în publicitatea serviciilor publice pentru tinerii sub 18 de ani.

Această formulare va fi introdusă în următoarele acte: Legea privind protecția copilului, Legea privind publicitatea comercială, Legea privind mass-media (toate aceste conținuturi vor fi clasificate ca fiind de categoria V - neadecvate pentru minori, iar publicarea acestor conținuturi va fi interzisă în anunțurile serviciilor publice), Legea privind protecția familiei și Legea învățământului public (temele respective nu pot face parte din educația sexuală, iar școlile nu pot invita vorbitori externi sau ONG-uri pentru educație privind „cultura sexuală, viața sexuală, orientarea sexuală sau dezvoltarea sexuală”).

În acest context:

Depunere: 22.6.2021

Dată-limită: 23.9.2021

Ultima actualizare: 25 iunie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate