Парламентарен въпрос - O-000054/2021Парламентарен въпрос
O-000054/2021

Оценка на мерките на Съюза в полза на туристическия сектор на ЕС с приближаването на края на летния сезон

Въпрос с искане за устен отговор  O-000054/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Karima Delli
от името на комисията по транспорт и туризъм

Процедура : 2021/2816(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000054/2021
Внесени текстове :
O-000054/2021 (B9-0036/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

Туристическият сектор на ЕС беше сериозно засегнат от кризата, предизвикана от COVID-19. Той обяви недостиг на инвестиции в размер на 161 милиарда евро през 2020 г., с неблагоприятни последици за цялата туристическа екосистема, и най-вече за 27-те милиона работници и служители, чиято заетост е пряко или непряко свързана с туристическия сектор.

С приключването на летния сезон на 2021 г. е време да се изготви предварителна оценка на въведените мерки, която да даде възможност за координиран подход на ЕС с оглед на безопасното възобновяване на пътуванията в рамките на Съюза, също както до и от трети държави: на първо място, въвеждането на цифровия сертификат на ЕС за COVID, с цел да се улесни премахването на ограниченията за пътуване и да се предотвратят едностранни действия от страна на отделните държави членки, и на второ място, създаването на Европейския туристически знак за безопасност от COVID-19.

Внесен: 14.7.2021

Краен срок: 15.10.2021

Последно осъвременяване: 16 юли 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност