Парламентарен въпрос - O-000054/2021Парламентарен въпрос
O-000054/2021

  Оценка на мерките на Съюза в полза на туристическия сектор на ЕС с приближаването на края на летния сезон

  Въпрос с искане за устен отговор  O-000054/2021
  до Комисията
  Член 136 от Правилника за дейността
  Karima Delli
  от името на комисията по транспорт и туризъм

  Процедура : 2021/2816(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000054/2021
  Внесени текстове :
  O-000054/2021 (B9-0036/2021)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Туристическият сектор на ЕС беше сериозно засегнат от кризата, предизвикана от COVID-19. Той обяви недостиг на инвестиции в размер на 161 милиарда евро през 2020 г., с неблагоприятни последици за цялата туристическа екосистема, и най-вече за 27-те милиона работници и служители, чиято заетост е пряко или непряко свързана с туристическия сектор.

  С приключването на летния сезон на 2021 г. е време да се изготви предварителна оценка на въведените мерки, която да даде възможност за координиран подход на ЕС с оглед на безопасното възобновяване на пътуванията в рамките на Съюза, също както до и от трети държави: на първо място, въвеждането на цифровия сертификат на ЕС за COVID, с цел да се улесни премахването на ограниченията за пътуване и да се предотвратят едностранни действия от страна на отделните държави членки, и на второ място, създаването на Европейския туристически знак за безопасност от COVID-19.

  Внесен: 14.7.2021

  Краен срок: 15.10.2021

  Последно осъвременяване: 16 юли 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност